Förslaget på en ny friskola på Söderhöjden lades fram 2015, då av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styrde tillsammans med Centerpartiet.

Planen är att bygga en F-6-skola för 640 elever och intresset finns framför allt från Internationella Engelska skolan (IES).

Men så 2021 kom barn- och ungdomsförvaltningen med ett yttrande om att en ny skola i Jakobsberg inte längre behövdes. Den skulle i stället innebära ett överskott av skolplatser i området och befintliga skolor skulle påverkas.

Trots detta har kommunstyrelsen nu beviljat ett marköverlåtelseavtal med SBB (tidigare Hemfosa) om att bygga skolan.

Långsiktigt behov

Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sitt yttrande att även om det på kort sikt finns risk för överkapacitet i Jakobsberg, är det långsiktigt bra för hela Järfälla med fler skolplatser när kommunen växer.

Till skillnad från dem utgick barn- och ungdomsförvaltningen från just Jakobsberg i sin prognos. Det är anledningen till att beslutet togs menar Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att se långsiktigt över hela kommunen och inte de enskilda kommundelarna. Om fem eller tio år kommer det behövas nya skolor. Nu har vi en möjlighet att bygga en skola som kan täcka framtida behov.

"Tomma klassrum kostar"

Att det planerade bygget fortsätter trots förvaltningens utlåtande är något oppositionen riktar kritik mot. Oppositionsråd Eva Ullberg (S) påpekar att en ny skola innebär att övriga skolor skulle få färre elever och som följd förlora både skolpeng och resurser.

– Jag ser det inte som något annat än att styret går skolföretagen till mötes på bekostnad av eleverna. Det är dyrt med tomma skolbänkar och klassrum som inte fylls.

Ni ville ha en skola 2015, varför är ni kritiska nu?

– Behovet såg annorlunda ut då, några år har gått och behovet kvarstår inte.

Hade ni varit lika kritiska om det hade handlar om en kommunal skola?

– Det hade varit dumt att bygga en kommunal skola också, det gynnar inte Järfällas skolplanering att ha elever och lärare som sitter i halvtomma klassrum, säger Eva Ullberg.

Stort intresse

IES har ännu inte skickat in någon ansökan till Skolinspektionen för att få driva skolan. Men enligt skolans vice vd Jörgen Sandqvist, finns det ett stort intresse för dem att öppna en till skola.

"Vi har funnits i kommunen i många år och vår befintliga skola har en lång kö. Intresset för en eventuell etablering på Söderhöjden är mycket stort och vi svarar dem som frågar att vi kommer att återkomma i den händelse en etablering skulle bli aktuell", skriver han i ett mejl till Mitt i.