Minns ni det trafikfarliga elskåpet, som retade gallfeber på cyklister då det lämnades kvar mitt i en nybyggd cykelbana på Stortorpsvägen?

Att exploateringskontoret satte upp varningsskyltar och lät anlägga en provisorisk refug runt skåpet var inget som tystade kritikerna: Skåpet borde flyttas, ansåg de.

Och nu har de fått rätt. Skåpet har tagits bort, då det visade sig att dess funktion kunde klaras på annat vis.

– Elskåpet kommer helt att utgå från platsen. I stället har ledningar lagts om. Funktionen som elskåpet hade har kopplats om till ett annat befintligt elskåp, säger Jonas Norberg, enhetschef för avdelningen projektutveckling i östra söderort på exploateringskontoret.

https://www.mitti.se/nyheter/stadens-miss-har-star-elskapet-mitt-i-cykelbanan/repvia!JJcZn8MKTrQPQaWcdgf5A/

https://www.mitti.se/nyheter/elskap-fick-skyltar-men-star-kvar-i-cykelbanan/repviA!1oBhivOZdXW91tOw@W5Mw/