För att få lov att exploatera i Södra Hallsta krävde länsstyrelsen att Salems kommun anlade ny våtmark. Det planerar man att göra i den västra delen av Garnuddens friluftsområde, tillsammans med en dagvattenpark.

Men motståndet är hårt. Inte minst det politiska.

– Haken är att det här redan är en gammal våtmark och sumpskogsområde. Så kompensationskravet uppfylls inte genom att anlägga ny våtmark på redan befintlig våtmark, anser vi, säger Henrik Appelgren, som förutom engagerad miljöpartist också är biolog.

Solen lyckas kika ner mellan träden när vi tar en promenad in längs den sträcka som kan komma att bli dagvattenpark. Vid sidan om den utkarvade stigen rinner vattnet mellan Flaten och Uttran. Stundvis hörs pendeln antingen rulla in på eller lämna Rönninge station, som bara ligger ett stenkast bort.

Salem har tidigare slagit på stora trumman för att vara en klimatkommunen i framkant. Så sent som för två månader sedan meddelade kommunen att man arbetade med att ta fram en koldioxidbudget.

– Att gräva i torv- och myrmark, som det här faktiskt är, frigör stora mängder kol i form av just koldioxid. Att torrlägga våtmarker som planeras i Södra Hallsta frigör också stora mängder kol i form av koldioxid. Det blir då en dubbel klimatbelastning vilket helt skulle omkullkasta kommunens ambition om att vara en klimatkommun, säger Henrik Appelgren.

"Stämmer inte"

Detaljplanen för Västra Garnudden ligger just nu ute på granskning, och på tisdagen den 15 november arrangerar kommunen ett granskningsmöte i Lilla Murgrönan mellan klockan 19–21 där planarkitekten Jonas Hanifi kan svara på frågor.

För bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) är allt kring Västra Garnudden däremot glasklart. Att det skulle handla om att anlägga ny våtmark på befintlig våtmark stämmer inte, menar han.

– Det handlar snarare om att det är ett gäng som inte vill ha bort våtmarken från Södra Hallsta. Men det här är snarare bra ur miljösynpunkt, för vi tar bort 1 700 kvadratmeter våtmark och ersätter det med 10 000 kvadrat, säger Björn Kvist.

– Och det finns ett behov av bostäder. I dag är det många gamla människor som sitter ensamma i sina radhus och som är i behov av bra lägenheter. Vi har också sett att när vi bygger nytt lockar det till sig personer från Stockholm i övrigt. I Vitsippan var mer än hälften inflyttade från andra kommuner.

Förstår behovet

Att det finns behov av fler bostäder förstår både Henrik Appelgren och Miljöpartiet. Men lösningen, enligt dem, är inte Södra Hallsta – åtminstone inte i den här omfattning.

– Södra Hallsta är en attraktiv plats nära pendeltåget, men torrlägg inte våtmarken i Södra Hallsta. Anpassa bebyggelsen och planera efter de förutsättningar som redan finns. Då faller hela behovet av en kompensationsåtgärd i Garnudden eller någon annanstans, säger Henrik Appelgren.