Inflation och höjda räntor har gjort mångas ekonomi extra ansträngd.

De som redan lever på marginalerna drabbas hårt, och nu oroar sig personal på Järva vårdcentral för att personer som lever i socioekonomisk utsatthet ska undvika att söka vård i större utsträckning, till följd av kostnaderna.

– Det är problematiskt på många sätt. Personer från vårt område tenderar redan att i större omfattning skjuta upp att söka vård tills det blir riktigt illa, eller inte söka vård alls, samtidigt som folk här faktiskt är mycket sjukare generellt, säger Lilian Issa, verksamhetschef på Järva vårdcentral.

Kollegorna Hassan Abdirahman Ali, ST-läkare, och Mikael Koochaky, specialistläkare i allmänmedicin, håller med.

Den senaste tiden med pandemi och vårdkris har varit tuff som den är, berättar de.

– Primärvården är underbemannad, många har långa väntetider. Vårdcentralernas uppdrag har även blivit större, samtidigt som det är brist på läkare och sjuksköterskor, säger Mikael Koochaky.

– Regionen kräver mer av vårdcentralerna nu, vårt uppdrag har blivit bredare då vi bland annat tagit över barnuppdraget och en del specialistvård. Samtidigt har vi stora socioekonomiska utmaningar och språksvårigheter här, vilket gör att arbetet blir mer omfattande som det är. Vi kämpar på och har faktiskt lyckats med att lyckats gå emot strömmen och ha full bemanning, men många är utmattade, säger Hassan Abdirahman Ali.

Mikael Koochaky, Lilian Issa och Hassan Abdirahman Ali.

Mikael Koochaky, Lilian Issa och Hassan Abdirahman Ali.

Mikael Andersson

Dyrt att få vård

För knappt ett år sedan höjde Region Stockholm enhetstaxan för besök i vården till 250 kronor oavsett om man besöker en vårdcentral, närakut eller specialistmottagning och oavsett vilken slags vårdpersonal man träffar.

Redan då började personalen på Järva vårdcentral märka en förändring i patienters beteende och att fler verkade dra sig för att uppsöka vård. De märkte även hur ett större antal patienter var tvungna att be om hälsointyg för att kunna ta del av olika slags bidrag och klara vardagen, något de fortfarande ser en ökning av.

Dessutom har många inte råd med mediciner.

– När patienter väl söker vård försöker de klämma in så många olika saker som möjligt under samma läkarbesök, säger Mikael Koochaky, och fortsätter:

– Vi har även märkt att fler inte har råd att hämta ut de nya medicinerna på marknaden, det blir för dyrt. Du måste tänka på priset när du skriver ut mediciner och kanske skriva ut ett billigare alternativ än vad du egentligen velat.

Hur känns det för dig som läkare?

– Det är otroligt frustrerande att inte kunna ge människor det de faktiskt behöver, särskilt när många är så sjuka. Det är en utmaning, och man kan inte beskylla patienten för det. Vi försöker hitta kompromisser, men ibland är det svårt.

Andra slags utmaningar

Samtidigt är det ofta svårt att få folk att söka vård, och mycket av arbetstiden går ut på att arbeta uppsökande och förebyggande. På mottagningen fokuserar man extra mycket på att hjälpa människor att hitta hälsosamma och långsiktiga levnadsvanor. 

– Det är inte det att folk inte vill bli friska eller ha vård, men folk här har redan så mycket annat att handskas med i livet att hälsan ibland kommer i kläm. Men vi vill uppmana alla att checka sin hälsa, ta del av informationen vi sprider och göra regelbundna kontroller, säger Hassan Abdirahman Ali.

Även den psykiska hälsan är extra viktig att hålla uppsikt över.

– Det är en speciell situation här i Rinkeby. Många patienter som vi möter har syskon, barn eller vänner som mördats. Traumat och den psykiska ohälsan är stor. Vissa har upplevt krig i sina hemländer, flytt. Det är helt enkelt en helt annan slags verklighet och det måste tas på allvar, säger Hassan Abdirahman Ali.

Mikael Koochaky tillägger:

– Inom många kulturer är psykisk ohälsa dock något som är tabu, något man inte ska prata om eller söka vård för. Till slut tar det sig uttryck på andra sätt i stället. Många söker därför för smärtor, man har gått runt och spänt sig och varit orolig så länge att det blir fysiskt, säger han.

Därför är det extra viktigt att ha koll både på sig själv och på sin omgivning, och inte vara rädd för att ta sig till närmaste vårdcentral eller hjälpa en anhörig dit, understryker trion.

– Ofta försöker vi göra vad vi kan för att underlätta det ekonomiska också, på olika sätt. Man inte ska vänta för länge med att söka vård, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, säger Lilian Issa.