Den pampiga Villa Marieborg från 1902 ligger lite märkligt omsluten av låga 60-talsradhus på Rådagatan i Farsta strand.

2016 rasade ett ordkrig om det gamla huset, som dessförinnan bland annat inhyste en ateljéförening och förskolan Magelungarna.

I ena ringhörnan fanns Stockholms stads skolfastighetsbolag Sisab. De hävdade att villan var svårt angripen av hussvamp och bortom räddning. Alltså borde den rivas.

Bolaget mötte hårt motstånd från Farsta hembygdsförening. Huset var ett av få som stod kvar från Södertörns villastad, det historiska sekelskiftesområdet vid Magelungen.

Föreningen anklagade Sisab för bristande underhåll, vilket Mitt i skrev om då. De hävdade också att bolaget överdrev problemen med hussvampen. En av föreningens företrädare var redo att ”äta upp sin hatt” om det verkligen var så illa som Sisab hävdade.

Även Stockholms stadsmuseum ville stoppa rivningen av den grönklassade villan.

Såldes och rustades upp

Fajten slutade med att huset fick stå kvar men att Sisab tog sin hand ifrån det. Villan såldes 2019 till ett privat fastighetsbolag.

Den nye ägaren har sedan dess rustat upp villan, och vill nu hyra ut den till staden som förskola på nytt. Dessutom planeras ett nytt förskolehus på samma tomt. Det framgår av en startpromemoria i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi har gjort en förhandsbedömning och ansett att det är ett lämpligt läge för förskola. Vi tror att det kommer bli en bra miljö för barn och dessutom finns ett behov av fler förskoleplatser i Farsta strand, säger Gabriel Manne, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Med tanke på tidigare problem – hur vet ni att huset är i tillräckligt bra skick för en förskola?

– Det är något man kommer att behöva säkerställa. Aktören som renoverat fastigheten har bytt ut det som var skadat, som vi förstår det.

Granne välkomnar förskola

Filip Olin bor i ett av radhusen på Rådagatan med Villa Marieborg som granne. Han är positiv till planerna.

– Jättebra att huset inte bara står oanvänt. Och oändligt mycket mer välkommet med en förskola än till exempel ett mäklarkontor, säger han.

Hembygdsföreningen, som var så engagerad senast, är lite kluven till planen på en ny byggnad intill den gamla.

– Villan revs inte och det tycker vi är jättebra. Om de också ska bygga ett nytt hus är det viktigt att de beaktar omgivningen och den äldre byggnaden, så att det nya som byggs harmonierar med den, säger Annika Sherwin, styrelsemedlem i Farsta hembygdsförening.