Tyresöbostäder, Tybo, fattade beslutet vid ett extrainsatt styrelsemöte den 5 april. En majoritet bestående av MP, M, L, C och SD röstade för att avsluta projektet att bygga om äldreboendet enligt den standard som Arbetsmiljöverket kräver.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och Vänsterpartiets ledamot (suppleant) var inte närvarande.

Kostnaderna har skenat

Tybos styrelseordförande Marie Åkesdotter (MP) säger till Mitt i Tyresö att Tybos styrelse i och med beslutet har respekterat ägardirektivet med inställningen att ombyggnationen inte ska drabba hyresgäster negativt.– Projektet har kantats av problem som drivit upp kostnaderna och begränsat möjligheterna för att få till en ändamålsenlig byggnad med äldreomsorg och välfärdsteknik i framkant. Med alla fakta på bordet kunde styrelsen inte gå vidare. Stora värden skulle gå förlorade för Tybo, vilket skulle drabba bolaget och i förlängningen hyresgästerna, säger Åkesdotter.

Mathias Tegnér (S), styrelseledamot i Tybo, säger att socialdemokraterna i grunden är besvikna på att Tybo röstade nej till att investeringen inte genomförs.

– Ägardirektivet från kommunen säger att investeringen ska göras. Det behöver inte betyda dyrare hyra för gästerna, anser Tegnér.

Har det blivit en prestigefråga? Socialdemokraterna drev detta hårt som valfråga inför förra valet.

– Det ligger ingen prestige i det här. Valresultatet 2018 visar att tyresöborna vill ha kvar Björkbacken, det sista kommunala boendet. Det fanns ett avtal mellan (S), (L) och (MP) att det skulle vara kvar. Som socialdemokrat är det viktigt att det finns ett kommunalt äldreboende. För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillbaka makten över välfärden. Om beslutet kvarstår kommer (S) nuvarande ledamöter att lämna styrelsen i Tyresöbostäder.

"Kommunen kan ju köpa fastigheten"

Marie Åkesdotter svarar att man som styrelserepresentant har ett personligt ansvar och lagar att förhålla sig till.

– Verksamheten ska drivas utifrån affärsmässiga principer och måste alltid utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget.

Finns det andra alternativ att rädda kvar verksamheten inom kommunen?

– Om kommunen vill fortsätta bedriva äldreomsorg i Björkbacken så finns ju möjligheten att kommunen köper fastigheten av Tybo, säger Åkesdotter.

Tony Torén (L), ärordförande i äldre- och omsorgsnämnden i Tyresö.

– Det är ledsamt att inte få en ombyggnad. Ännu mer ledsamt att det är det sista kommunala äldreboendet som försvinner. För övrigt vill jag inte säga något, det skulle bara bli spekulationer eftersom jag inte sett uträkningarna som beslutet baseras på. Men en grå dag i Tyresö är det.

I dag står fastigheten i fråga tom på hyresgäster och är istället förberedd för tillfälligt flyktingmottagande, som Mitt i tidigare skrivit om.