”Någon bygger en bro av den enda vägen till ditt hus, utan att fråga, sedan kräver denna person en avgift för att passera. Du betalar redan varje månad något som kallas skatt, för att få ha en väg till ditt hus. Men från och med nu bestämmer någon annan att du ska betala en avgift ovanpå skatten du redan betalar.” 

Så skriver Värmdöbon Mille Källström i sitt upprop till de styrande i Stockholm och Sverige om införandet av avgifter på nya Skurubron.

"Kör över en hel kommun"

För honom är det helt ofattbart hur Värmdöborna har behandlats, och fortsätter att behandlas.

– Det kommer att påverka många Värmdöbor negativt, och många jag hör är missnöjda, men framförallt är det principen. Att man kör över en hel kommun på det här sättet. Vi har en demokrati i Sverige, men den funkar uppenbarligen inte, säger han. 

Nya Skurubron löper parallellt med den gamla.

Nya Skurubron löper parallellt med den gamla.

Johan Kristensen

Man bygger en bro och inför en avgift, helt över huvudet på Värmdö, som dessutom är en av Stockholms snabbast växande kommuner, menar Mille Källström.

– Besluten har fattats av Nacka kommun och Trafikverket, utan att fråga Värmdö. 

När bron skulle invigas i maj var Värmdös politiker och medborgare inte ens inbjudna, tillägger han. 

Kommentarer som ”du kan ju ta bussen eller cykla” håller inte, menar Mille.

– Det är väldigt många som inte jobbar 8–17, som måste kunna ta sig till och från jobbet med bil obekväma tider på dygnet. Det finns ingen alternativ väg för oss in till Stockholm, tillägger han. 

Kommer uppvakta regeringen

Att åka gamla bron, som ska vara gratis, via Gamla Värmdövägen genom Saltsjö-Boo, är inget alternativ, enligt Mille.

– Det skulle ta minst 40 minuter längre, med alla köer och folk som ska lämna barn på skolor och förskolor. Det går inte.

Mille har satt upp lappar på olika ställen i kommunen där Värmdöborna uppmanas att gå in och skriva på.

Vad ska du göra med namnunderskrifterna?

– Lämna över dem till ansvariga politiker i regionen och regeringen, bland annat infrastrukturministern. Snacket om att beslutet inte går att ändra tror jag inte på. Det är klart att det går, det beror bara på hur man vill ha det, säger han.

Hittills har 7 792 personer skrivit på Mille Källströms upprop men han vill ha minst det dubbla, helst 22 000 underskrifter eftersom det är hälften av Värmdös befolkning.

– Vi kan i alla fall försöka påverka. Det här handlar om att visa vårt missnöje, och visa politikerna att vi inte accepterar detta. Vi har inget att förlora så fler borde skriva på. Vi måste protestera mot det här, tillsammans.

Regeringen till Värmdöborna: "Ni kan åka gamla bron"

Det blev ett tydligt NEJ från regeringens sida om att låta Värmdöborna slippa betala broavgift på nya Skurubron.

Deras svar: ”Ni kan ta gamla bron”.

Värmdöborna kan glömma att få åka gratis över nya Skurubron. Det beskedet fick Värmdös politiker när de uppvaktade infrastrukturministern den 14 juni i år. 

Ministern närvarade inte själv utan skickade sin statssekreterare Johan Davidson till mötet. Svaret han hade med sig till Värmdöborna var att de kan välja att åka gamla bron, som fortsätter vara avgiftsfri, om de inte vill betala broavgiften.

– Regeringen uppmanar Värmdöborna med ekonomiska styrmedel – alltså broavgiften – att ta en omväg genom tättbebyggt område, med allt vad det innebär av köer och annan miljöpåverkan. Det är ogenomtänkt och inte särskilt begåvat, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. 

– Många Värmdöbor måste pendla in till Stockholm för sin försörjning och Skurubron är deras enda förbindelse. Om inte broavgiften kan tas bort helt, bör åtminstone Värmdöborna undantas från avgift, tillägger han. 

"Går inte att jämföra med Lidingö"

Värmdös politiker anser att Värmdöbornas situation kan jämföras med Lidingöbornas, som på olika sätt fått undantag från trängselskatten. Men regeringen menar att jämförelsen haltar.

Johan Davidson hälsar via mejl till Mitt i Värmdö:

”Regeringen uppmanar inte Värmdöbor eller andra hur de bör åka. På mötet mellan mig och politiska företrädare för Värmdö kommun den 14 juni togs bland annat jämförelsen med Lidingö kommun och trängselskatten upp. I det sammanhanget framhöll jag att till skillnad från situationen för Lidingöborna när trängselskatten infördes så är det ändå möjligt för Värmdöbor m.fl. att fortsatt åka avgiftsfritt på den gamla Skurubron om man vill. Givetvis tar det längre tid än att åka på den nya bron där avgiften kommer att vara 4 kronor. 

På samma möte uttryckte jag också förståelse för Värmdöpolitikernas invändningar mot hur förhandlingarna om den nya Skurubron historiskt har genomförts. Men också att det inte är aktuellt för regeringen att ändra den redan beslutade finansieringen när bron nu är färdigbyggd." 

Värmdö: Vi har 30 år på oss

Värmdöpolitikerna kommer fortsätta trycka på regering och riksdag om broavgiften, enligt Kangas.

– Det är ett gemensamt ansvar hos alla lokala partier i Värmdö. I praktiken har vi 30 år på oss, eftersom det är så många år vi kommer att ha den här broavgiften. På den tiden hinner det bli många nya regeringar och nya ministrar. 

Carl Kangas tror också att debatten kommer att eskalera när fakturorna för broavgiften landar i brevlådorna hos Värmdöborna.

Det här har hänt

Värmdös politiker skickade ett brev till finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i maj där de begärde ett möte om Skurubron.

Brevet var underskrivet av samtliga partier i Värmdös kommunfullmäktige och syftet var att försöka få regeringen att gå med på att låta Värmdöborna slippa betala broavgift på nya Skurubron.

Som skäl angavs bland annat att det är Värmdöbornas enda förbindelse in till Stockholm och att undantag har gjorts för Lidingöborna när trängselavgift infördes där.

Källa: Värmdö kommun