Hittills har drygt 450 personer skrivit på uppropet "Rädda Mälarhöjdens parker", som varit i gång någon månad.

Uppropet motsätter sig planerna eftersom skogsområdet har höga naturvärden, enligt stadens egen utredning. Dessutom menar man bland annat att en redan svår trafiksituation förvärras, att Mälarhöjdens karaktär av äldre villaområde naggas och att barn får färre platser att leka på.

Även Mälarhöjdsföreningen är engagerad i frågan och ordnar ett möte i Mälarhöjdens kyrka den 15 november kl 19.

https://www.mitti.se/nyheter/bostader-planeras-i-skogsomrade-i-malarhojden/repvio!Uej1ybrW0Pn72nvMQyA/