Fler bostäder. Ännu ett bygge planeras i Älvsjö, denna gång i Herrängen.

Upprop mot byggplaner i Rulleskogen

Planerna på att bygga 200 nya bostäder i Rulleskogen möter motstånd. Ett upprop mot planerna har hittills fått cirka 500 namnunderskrifter.

  • Publicerad 11:30, 29 nov 2021

200 nya bostäder planeras i Herrängsskogen, även kallad Rulleskogen, i Älvsjö. I juni gav exploateringsnämnden markanvisningar till två byggherrar, som vill bygga 100 bostäder vardera på sträckan mellan Guldregnsbacken och Bromsvägen.

Nu protesterar Älvsjöbor mot planerna. På nätet har uppropet "Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering" startat. "Exploateringen riskerar att resultera i en barriär av fastigheter som skövlar särskilt skyddsvärd ekskog och som skiljer parken från allmänhetens tillgång till natur och rekreation", står det i uppropet.

Enligt uppropet strider planerna också mot kommunens egen handlingsplan för biologisk mångfald.

Hittills har cirka 500 personer skrivit under.