Allmänheten har kontaktat Upplands-Bro kommun om fynd av lustgaspatroner, även kommunens fältassistenter och väktare har gjort motsvarande fynd.

I ett inlägg på sin webbplats beskriver kommunen att ”rapporter kommer in från alla kommundelar”.

Detta har gjort att man väljer att gå ut och varna för ”risker med användning av lustgas bland unga”.

Användningen har ökat

Polisen uppger att användningen bland unga i länet har ökat. Frågor gällande lustgas har även ökat hos Giftinformationscentralen.

I nuläget är att använda lustgas varken olagligt eller narkotikaklassat. 2022 tillsatte regeringen en utredning som har i uppgift att ta fram förslag på nya lagar och regler som berör försäljning och bruk av lustgas. Denna utredning väntas vara klar under 2023.

Uppmaning till föräldrar

Upplands-Bro kommun uppmanar föräldrar i kommunen att prata med ungdomar i sin närhet om vilka risker som finns med lustgas. Man vill gärna att föräldrar är uppmärksamma på ”tecken kring användning”. Kommunen skriver att gasbehållare och ballonger kan vara ett tecken på att lustgas används.