Kommunen planerar för att höja den befintliga bullervallen som skyddar radhusområdet vid Blåsarvägen från Granhammarsvägen. Arkivbild. Foto: Stefan Källstigen

Upplands-Bro kommun: En höjning av bullervallen är på gång

Hos kommunen ger man beskedet att den befintliga, om än låga bullervallen, som skyddar radhusområdet längs med Granhammarsvägen ska undersökas. Därefter ska denna höjas med två meter.

  • Publicerad 10:13, 17 maj 2021

Hos Upplands-Bro kommun uppger man att en höjning av bullervallen i området längs med Blåsarvägen är på gång. Först och främst måste en geoteknisk undersökning göras av den befintliga, om än låga, vallen som vätter mot Granhammarsvägen.

– Vi ska göra en undersökning vid Blåsarvägen av den befintliga bullervallen för att se varför den har sjunkit, därefter är planen att den ska höjas två meter, säger Andrea Jansson, trafiktekniker.

Radhusidyllen blev en lastbilsidyll

Andrea Jansson berättar vidare att då kommunen genomförde en trafikbullerutredning rörande Banjovägen så togs även Blåsarvägen med.

Vid Banjovägen byggdes 2019 en bullervall som Mitt i berättat om i en rad artiklar. Denna kallades av grannarna som bodde närmast för ”Brunnamuren”.

Trafikbullerutredningen visade att de boende vid Blåsarvägen skulle vara hjälpta av att den befintliga vallen höjdes med två meter.

Andrea Jansson framhåller att trafikverket är de som ansvarar för trafiken och de buller som kommer från E18. Även detta når nämligen in i området, i synnerhet till de som bor högre upp och inte får direkt skydd från en eventuell höjning av nuvarande vall.

Vad som ligger närmast i tidsplanen är att ”snarast möjligt” beställa den geotekniska undersökningen av den befintliga vallen.

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Bygget av Svartviks Strand kommer allt närmare. Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut...måndag 14/6 14:32

Antalet covidfall fortsätter minska i Upplands-Bro

Drygt 10 000 Upplands-Brobor har fått första sprutan. Antalet konstaterade fall av covid-19 i Upplands-Bro fortsätter minska. Siffrorna kan dock ha påverkats av ett intrångsförsök i Folkhälsomyndighetens databas.fredag 11/6 15:38