Förutom bostäder och arbetsplatser planeras en ny stadspark i Täby park. Den ska finnas, inte bara för de boende i nya området, utan för alla Täbybor att ta del av.

Nu vill kommunen ha in önskemål från Täbyborna hur den ska utformas.

– Man kan gå in och föreslå vad man själv vill se i parken. Det ska bli en park som finns till för de som bor i området men även för alla andra i Täby, säger Marlena Sjönneby, gruppledare park- och stadsmiljöenheten på kommunen.

Just nu arbetar kommunen de med att ta fram ett gestaltningsprogram, med skisser och 3D-modeller. Samtidigt som arbetet med gestaltningen pågår arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för området.

Läktarbyggnaden rivs

Parken ligger i två olika detaljplaner därför kommer den att byggas under en lång tid. Planen är att halva parken ska påbörjas 2025, i den andra delen av parken ligger idag läktarbyggnaden som kommer att rivas, men det är cirka tio år tills det kommer att ske enligt kommunens planer.

I parken kommer det både finnas skog, lekplats, stigar och dammar. Den nya stadsparken ska även kopplas till Täbys andra grönområden, genom Stolpaskogen i norr och Centralparken i söder och ta hand om dagvatten. När parken är helt klar kommer den vara en Täbys största parker, med tio hektar stor yta.

– Vi håller nu på med detaljplanen för den första delen av parken, som ska byggas i den södra delen. Stadsparken blir jättestor och i mitten kommer det bli ett torg och där ska Boulevarden skär genom parken, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vill få många förslag

Planen är att redan till sommaren visa upp för Täbyborna hur parken kan komma att utformas. Kommunen menar själv att det är viktigt att få in så många önskemål som möjligt för att få en tydlig bild av vad invånarna vill att det ska vara för plats.

– Det är jätteviktigt att så många som möjligt ger förslag på vad som ska finnas i parken. Även om alla önskemål inte får plats i parken, kan det ge oss en bild av vilka aktiviteter folk vill se i området och så kan vi ta med oss idéer till andra områden i närheten, säger Marlene Sjönneby.

I enkäten som kommunen har tagit fram och som Täbyborna nu kan svara på kan man välja vad som ska finnas, så som hundlekpark, grillplats, fotbollsplan, scen, bland annat.

Tanken är att svaren som kommer in ska ligga till grund för hur parken ska utformas.