I april 2021 hade Skär­holmens stadsdelsnämnds ungdomsråd sitt allra sista möte. Sedan dess har nämnden saknat ungdomar som kan vara med och tycka i olika frågor. Men nu ska stadsdelen alltså få ett nytt ungdomsråd.

Enligt Maria Nilsson, nämndsekreterare i Skär­holmen, är det flera skäl till att ungdomsrådet försvann och att det har tagit så lång tid innan de börjat jobba med att starta ett nytt. 

– Dels satt de under en viss period och deras mandatperiod löpte ut. Dels sammanföll det med en omorganisation där stadsdelsförvaltningen tog över fritidsverksamheten från Fryshuset så vi fick lägga väldigt mycket fokus på det. Sedan blev det val och en ny nämnd, säger hon. 

Ska göra ungas röster hörda

Men nu är det alltså dags för en nystart. Tanken är också att det nya ungdomsrådet ska ha en lite annan form än tidigare och att mer fokus än tidigare ska ligga på att de ska kunna vara med och påverka lokala beslut som rör barn och unga.

Förhoppningen är att ­rådet också ska skapa bättre relationer mellan ungdomar och politiker. Men också att öka deras kunskaper om den demokratiska processen och hur man kan göra sin röst hörd.

– Stadsdelsnämnden ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande kommer att vara mentorer åt ungdomarna, säger Maria Nilsson.

Och ungdomarna själva kommer, i nära samarbete med stadsdelsnämndens förtroendevalda, få vara med och utforma rådets uppdrag.

– Ungdomarna i rådet får arbeta med och ge sina ­infallsvinklar på de områden som förvaltningen ansvarar för exempelvis fritidsverksamhet, stadsmiljö, äldre­frågor och förskoleverksamhet, säger Sara Heppling Trygg, chef för stadsutveckling och medborgarservice på stadsdelsförvaltningen. 

Information om hur den som är intresserad av att vara med ska anmäla sig ska under hösten gå ut till skolor, elevråd, föreningar och fritidsgårdar.

Sara Heppling Trygg.

Sara Heppling Trygg.

Mitt i