Sedan förra årets beslut att banta Träffpunkten Enebyberg och lägga ned Pavven har Fribergagården blivit den sista fritidsgården för ungdomar mellan 13 och 18 år i Danderyd.

Vi träffar Martin Taranger som är föreståndare. Under det gångna året har de börjat arbeta mer på Fribergagården med att involvera ungdomarna i hur gården ska se ut.

Deras mål är att nå ut till alla ungdomar i Danderyd, berättar han.

– Vi vill fördubbla våra besökssiffror.

I veckan invigdes deras nya gym. Där ska fritidsledare och ungdomarna själva kunna hålla träningspass. Det blir ett bra sätt att arbeta kring hälsa, menar Taranger.

– Vi har börjat piffa upp gymmet med ungdomarna. Det känns som något viktigt när fler umgås genom mobil och är stillasittande, säger han.

Flera förändringar har skett på gården under året. De har byggt en scen, öppnat en replokal och börjat planera för teatergrupper, stand up-kvällar och konserter.

– Det finns ett stort behov bland unga att ha en plats att gå till, och därför måste ungdomarna känna att de har en plats som känns som hemma.

Två ungdomsgårdar läggs ned

Förra hösten kom förslaget om att stänga två av tre ungdomsgårdar. Det var en besparing efter fjolårets ekonomiska kris för Danderyds kommun. Förslaget kritiserades av oppositionen, bland annat av Centerpartiet, och Danderydsbor.

Över 1200 personer skrev under i protest mot nedläggningen Pavven.

Sedan nedläggningen startade Danderyds kommun verksamheten Ungt fokus ungdomskoordinatorerna. En uppsökande verksamhet, som ska komplettera kommunens arbete med att skapa en fritid för unga, som utgår från Fribergagården.

Vill prata om friskfaktorer

För ett par veckor sedan kom Stockholmsenkäten där unga i Danderyd fått svara på frågor om hälsa, skola och droger. Den visade en trend att fler unga i tonåren mår sämre, i synnerhet tjejer.

– Det är något vi vill prata mer om. Jag vill prata om friskfaktorer, och då är det här nya gymmet ett sätt för det. Idrott kan vara kopplat till stress för många unga, men här vill vi göra något mer avslappnat.

Ett sätt att nå fram till fler unga är att tonåringarna får vara med och bestämma, menar Martin Taranger. Han säger att vuxna ofta gör ett tolkningsföreträde i beslut på fritidsgårdar – vilket inte alltid leder till bra förändringar.

– De ska känna de att det är en plats för dem. En plats där de kan göra något som de är intresserade av, om det är musik, träna eller stå på scen. Vi ska lyssna på alla.