En kommunöverskridande studie om ungas hälsa i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm har kommit fram till att tre områden påverkar ungdomars mående mest. Skola, fritid inklusive kompisrelationer och föräldrar.

Studien har utförts på uppdrag av ungdomsverksamheterna i kommunerna och med hjälp av enkät- och djupintervjuer.

Ungdomschef Jonas Jonsson i Danderyd hoppas att de med hjälp av studien kan ta ett större grepp i frågan.

– Jag ser fram emot att vi tillsammans kan förstärka och rikta vårt arbete för att göra största möjliga skillnad för våra ungas välbefinnande, säger han i ett pressmeddelande.