Nedläggning. Miryam Battah och Charbel Toma från Unga Örnar i Jakobsberg när Mitt i träffade dem när fritidsgården skulle läggas ned. Foto: Erik Lejdelin

Unga Örnar kan få nytt bidrag – men kommunens beslut dröjer

I år började Järfälla arbeta med en ny typ av avtal med ideella föreningar i kommunen. Men senaste ansökningarna får kritik av föreningen Unga örnar, som ansökte utan att få svar.

  • Publicerad 16:11, 20 maj 2022

En förening ska kunna demonstrera för sin överlevnad utan att diskrimineras av styret

IOP-avtal, eller idéburet offentligt partnerskap, innebär att ideella föreningar får söka medel från kommunen för att utveckla sina verksamheter.

I år är första gången som Järfälla kommun ingår i avtalen med föreningar från Civilsamverkansrådet för integration. De föreningar som finns i rådet har under året möjlighet att söka max 100 000 kronor.

– Pengarna har de för att utveckla sina aktiviteter som främjar integrationen, säger Aphram Melki (C), ordförande i kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet.

Inte nöjd. Charbel Toma, ordförande i Unga örnar Järfälla, är kritisk till att beslutet om avtalet tar tid. Foto: Erik Lejdelin

Aphram Melki (C), ordförande i kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. Foto: Zaydon Kalafsson

Fem föreningar har fått stöd

I kommunens budget för 2022 utökades kommunstyrelsens arbete med integration och segregation med 10 miljoner. IOP-avtalen är en del av det.

Järfälla kommun har ingått IOP-avtal med fem föreningar:

Bilda och S:t Jakob syrisk ortodoxa kyrka - föreningarna samverkar i sitt arbete.

S.F.O.U - Söderhöjden föräldrar och ungdomsförening.

SWAT - Ungdomsförening i Järäflla.

Språkkraft - Arbetar med att öka integrationshastigheten.

Tre föreningar väntar på beslut:

Unga örnar

Jasminhuset

Svenska med baby

Visa merVisa mindre

"Särbehandlar föreningen"

Fritidsverksamheten Unga örnar i Jakobsberg är en av föreningarna som ansökt. Förra året tvingades fritidsgården på Sångvägen stänga och när föreningen fick information om avtalen sökte de snabbt.

– Tanken är att anordna trygghetskvällar några dagar i veckan. Det skulle bidra till integration och motverka segration att ha en trygg och meningsfull plats i området, menar Charbel Toma, ordförande i Unga örnar Järfälla.

Sagt och gjort, en ansökan gjordes och lämnades in.

– Allt var superbra, vi lämnade in i tid och fick svaret att ansökan skulle komma upp på nästa möte.

Men på sammanträdet för arbetsutskottet dök inte ansökan upp på dagordningen.

– Man blir besviken, för oss känns det som att de förhalar processen och vill gräva undan oss.

Charbel Toma tror att det uteblivna beslutet handlar om den kritik styret fick av föreningen och oppositionen när fritidsgården tvingades stänga förra året.

– Vi ser det som en särbehandling av vår förening, menar Charbel.

Men att det skulle handla om särbehandling slår Aphram Melki bort.

– Vi har flera föreningar som står i kö och vi har inte hunnit politiskt diskutera det färdigt, säger han.

Kommunens handläggare bekräftar för Mitt i ansökan är färdigbehandlad av tjänstemännen och redo att tas upp av politikerna.

Ansökan var färdigställd, vad behöver ni diskutera?

– Oavsett ansökan måste vi titta på grunderna. Vi har stor tillit till tjänstemännen, men det handlar om skattebetalarnas pengar så vi kan inte förhasta några beslut. Jag särbehandlar inte någon. Det ska behandlas på rätt sätt och att alla aspekter är belysta, menar Aphram Melki.

Fritidsverksamhet i 50 år

Unga örnars parklek, som fungerade som fritidsgård, fanns på Sång- och Nibblevägen i drygt 50 år.

År 2020 föreslog fritidsförvaltningen nya riktlinjer för kultur- och fritidsstöd. Det innebar att stödet till verksamheten skulle dras in.

Förslaget möttes av protester och tusentals namnunderskrifter.

Nämnden beslutade att återremittera förslaget för närmare utredning.

I maj 2021 klubbade alliansen till slut igenom beslutet att dra in stödet och i december 2021 stängde verksamheten.

Visa merVisa mindre

Extra möte

Nästa sammanträde hålls i september. "Alldeles för sent" enligt Charbel Toma då de vill börja trygghetskvällarna i augusti.

– Då måste vi göra en ny ansökan och vi är inte säkra på hur länge vi kan vara kvar eller hur verksamheten ser ut då.

Även oppositionen krävde att ett extra utskottsmöte ska hållas innan det i september och enligt Aphram Melki kan det bli aktuellt.

– Rent spontant är det aktuellt då vi har fler ansökningar i vår pipeline.