På Rinkeby-Kistas nämndmöte den 26 januari klubbades verksamhetsplanen för 2023. Visserligen ska man slås ihop med Spånga-Tensta i juli, men innan dess ska en del saker hända inom stadsdelsområdet.

En stort fokus kommer kommer framför allt att läggas på barn, unga och fritid, berättar Elvir Kazinic (S), stadsdelsnämndens ordförande.

– Vi håller på att bygga upp ett fritidsbibliotek i Husby gård, där tanken är att man ska kunna låna sport- och fritidsutrusning, precis på samma sätt som man göra på ett vanligt bibliotek, fast utan böcker. Vi kommer även ha ett mobilt sådant i Rinkeby, säger han.

Medborgarna har fått komma med förslag på vad de vill kunna låna, och utefter dessa har man införskaffat material.

– Meningen är att nå ut till familjer, barn och unga och ge fler chansen att testa roliga aktiviteter som man kanske inte haft möjlighet till annars, säger Elvir Kazinic.

Stadsdelen kommer anställa lokalbor till fritidsbiblioteken.

– Tanken är att vi bland annat ska rekrytera personer från våra områden som annars står långt från arbetsmarknaden, säger Elvir Kazinic.

Ur samma målgrupp ska ytterligare invånare anställas som så kallade Järvavärdar.

Till att börja med är det fem personer som startade sitt uppdrag i slutet av januari och ska arbeta under ett års tid till att börja med.

– De kommer arbeta med plockstädning, inventeringar i stadsmiljön och informations- och påverkansarbete. De blir lite av Järvas ansikte utåt.

Elvir Kazinic (S), stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista.

Elvir Kazinic (S), stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista.

Emma Löf Hagström

Öka invånarnas delaktighet

Enligt Elvir Kazinic vill stadsdelsnämnden satsa på att utveckla Rinkeby-Kista utifrån vad invånarna tycker är viktigt, och man vill försöka inkludera medborgarna mer än vad som gjorts under de senaste åren.

– Vi kommer lägga ett stort fokus ut på att nå ut och försöka få fler att känna sig inkluderade i sitt område, man ska veta att man kan påverka om man vill. Vi kommer satsa på att ha fler medborgardialoger och uppmana till medborgarförslag, säger han.

Områdets unga ska även få hjälp med att skaffa körkort.

– Vi har förstått att körkort är en viktig grej för unga i vårt område, men att en hel del inte har möjlighet att övningsköra med någon. Därför kommer det komma körsimulationer till Framtidens hus, så att man ska kunna öva oavsett om man har någon närstående med bil eller ej, säger Elvir Kazinic.

Vad kommer sammanslagningen av stadsdelarna innebära för de lokala satsningarna?

– Jag tror inte att medborgarna kommer märka av så mycket av själva sammanslagningen, faktiskt. Vi kommer göra allt för att det ska vara så smidigt som möjligt och fortsätta satsa exakt lika mycket på det lokala som innan. Mycket kommer att ske inom ramen för Fokus Järva (stadens nya satsning på Järvaområdet, reds. anm.) och jag ser fram emot vad framtiden har att utvisa, jag tror området kommer få sig ett stort lyft.