Fokus Järva beskrivs som ett omfattande projekt där man ska kraftsamla och genomföra långsiktiga insatser på flera plan i området.

Det handlar om satsningar inom bland annat skola, förskola, bostadsbyggande, trygghet, arbetsmarknad, fritid och kultur, med fler nya bostäder, bättre medborgarservice, satsningar på att bygga upp socialtjänstens förtroende och annat.

– Under alltför lång tid har Järva försummats. Man har låtit utanförskapet breda ut sig och otryggheten öka. Det är hög tid att vi politiker tar ett helhetsgrepp om Järvas utveckling, sa finansborgarråd Karin Wanngård (S) från scenen på pressträffen i Akalla by.

Finansborgarråd. Karin Wanngård (S).

Finansborgarråd. Karin Wanngård (S).

Mikael Andersson

Sämre förutsättningar i Järva

I dagsläget är medelinkomsten i Järva mycket lägre än i resten av staden. Fler är trångbodda, det är en större andel arbetslösa och färre går ut skolan med fullständiga betyg.

I Fokus Järva är målet att förändra det, och att få området till samma nivåer som i resten av Stockholm. Bland annat vill man bygga större bostäder i området, öka anslaget till skolor och förskolor och satsa på att få unga i jobb.

– I dagsläget har man mycket sämre förutsättningar här, rent krasst. Det måste vi ändra på, säger Karin Wanngård.

Utvecklingschef anställd

En del i satsningen är att tillsätta en utvecklingschef, Karin Ahlzén, som tillträder den 1 januari 2023.

Karin Ahlzén är arkitekt med erfarenhet inom byggbranschen. Hon har under har tidigare varit samordnare för Fokus Skärholmen, genomfört en liknande insats.

– Allt handlar om att stadens alla olika verksamheter ska kraftsamla. Jag ska se till att saker händer, min uppgift är att piska på. Det finns så många olika projekt som pågår i Järva, både kortare och längre, och det är viktigt att få dem att kugga i varandra, säger hon, och fortsätter:

– Det här är en samordningsinsats, det är inget projekt med en början och ett slut.

Hon vill få alla aktörer som verkar i Järva på olika sätt att jobba mot samma mål, och kommer att ställa krav på externa aktörer att anstränga sig lite extra, berättar hon.

– När är staden tydlig kan branschen svara upp mot det.

Utvecklingschef. Karin Ahlzén tillträder den 1 januari 2023 och har stor erfarenhet från liknande satsningar.

Utvecklingschef. Karin Ahlzén tillträder den 1 januari 2023 och har stor erfarenhet från liknande satsningar.

Mikael Andersson

Vill vara långvarigt

En del i satsningen är ihopslagningen av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista till en enda stadsdel, en nyhet som när den släpptes möttes av kritik från flera håll, då boende oroade sig för att service skulle försvinna lokalt.

Enligt finansborgarråd Karin Wanngård är tanken dock den motsatta.

– Målsättningen är att servicen ska bli bättre än vad den är i dag. Vi har planer på att få ihop förvaltningen, men fortfarande ha flera medborgarkontor lokalt. Det här innebär bara att man kan samordna sig än mer och bli starkare, säger hon.

Vad är det första ni ska göra i Fokus Järva?

– Det handlar mycket om att satsa på stadsplanering, att få fram planprocesserna och se till att saker faktiskt händer. Som ett exempel har vi på den senaste tiden kämpat hårt för att kunna öppna bron mellan Rinkeby och Ursvik, och nu kanske vi får till en invigning innan sommaren, säger Karin Wanngård.

Hur ska ni garantera att Fokus Järva inte blir ännu ett kortvarigt projekt?

– Genom att inte lägga projektmedel på det, utan i stället säkerställa att Fokus Järva ingår i stadens ordinarie verksamhet. Vi lägger extra pengar på stadsdelsnämnderna för att jobba med bland annat trygghet och att förstärka förskolan. Fokus ska vara på Järva i stadens egna organisation.