Karim Aamer, Darinka Medina och Adam Gustafsson är tre av åtta fältassistenter i Hägersten-Älvsjö. Foto: Märta Lefvert

Unga i Hägersten-Älvsjö dricker mer än andra

Ungdomar i Hägersten-Älvsjö dricker mer alkohol än unga i många andra stadsdelar. Fältassistenterna uppmanar föräldrar att ta reda på mer om sina barns umgänge.

  • Publicerad 06:40, 6 nov 2020

De uppskattar när vi dyker upp och tycker att det är skönt att någon bryr sig.

Cirka hälften av flickorna i årskurs 9 i Hägersten-Älvsjö har någon gång varit berusade. När Stockholmsenkäten gjordes i våras hade ungefär en tredjedel av flickorna känt sig berusade under den senaste månaden.

Det är en betydligt högre andel än i de flesta andra stadsdelar.

– Det var samma tendens i den förra Stockholmsenkäten, för två år sedan. En orsak kan vara att det är en stadsdel som överlag är socioekonomiskt stark, sådana stadsdelar tenderar att ligga högt i enkäten när det gäller alkoholkonsumtion. Där det finns pengar finns det också alkohol och droger, säger fältassistenten Adam Gustafsson.

Stora utomhusfester

Mitt i träffar honom och kollegerna Karim Aamer och Darinka Medina i Liljeholmen, en av de knutpunkter där ungdomar brukar samlas. Det här är deras arbetsplats, liksom andra centrum, parker, skolgårdar och torg i Hägersten-Älvsjö. Och visst händer det att de stöter på berusade tonåringar här, men drickandet sker ofta i hemmen, betonar de.

– På somrarna har det varit stora utomhusfester på senare år, dit unga från hela staden kommer. Men annars dricker unga ofta hemma hos varandra. Det kan man göra när föräldrar är bortresta till lantställen, till exempel, säger Adam Gustafsson.

Redo för jobb. Adam Gustafsson, Karim Aamer och Darinka Medina. Foto: Märta Lefvert

Faktakolla barnen

Trions erfarenhet är att föräldrar ofta har svårt att hålla koll på var barnen är på kvällarna. De uppmanar föräldrar att lära känna sina barns kompisar och ha kontakt med deras föräldrar.

– Föräldrar som känner varandra kan faktakolla det barnen berättar och kanske göra upp om gemensamma tider när de ska gå hem. Det är bra att komma överens med barnet om det i förväg, säger Darinka Medina.

Gör orosanmälningar

Om fältassistenterna möter berusade ungdomar kan de göra en orosanmälan till socialtjänsten. De förvissar sig också om att ungdomarna håller ihop och inte lämnar någon ensam och att de kan ta sig hem på ett tryggt sätt.

– Många unga känner sig otrygga när alkohol finns med i bilden. De uppskattar när vi dyker upp och tycker att det är skönt att vi bryr oss om dem. Vi får också kontakter som vi kan gå vidare med, säger Darinka Medina.

Karim Aamer, Darinka Medina och Adam Gustafsson får mycket uppskattning av ungdomar när de arbetar ute. "Många unga känner sig otrygga när alkohol finns med i bilden. De uppskattar när vi dyker upp och tycker att det är skönt att vi bryr oss om dem", säger Darinka Medina. Foto: Märta Lefvert

Det är framför allt flickornas alkoholkonsumtion som sticker ut i Hägersten-Älvsjö i årskurs 9, enligt Stockholmsenkäten. En orsak kan vara att en del flickor söker sig till äldre tonåringar medan jämnåriga pojkar oftare är hemma och spelar dataspel, resonerar fältassistenterna.

Flickorna fortsätter att ligga högt även på gymnasiet, och då har även pojkarnas alkoholkonsumtion tagit fart. Då har också narkotikabruket ökat. Ungefär var tredje kille och tjej i stadsdelen har testat narkotika när de går i årskurs 2 på gymnasiet.

Vill se fler föräldrar

Fältassistenterna skulle önska att fler föräldrar dök upp vid deras träffar i skolorna (möten som dock ställs in under pandemin).

– Det är väldigt dålig uppslutning med tanke på de problem som finns. De föräldrar som kommer får redskap de kan använda både på högstadiet och gymnasiet, säger Karim Aamer.

Detta är Stockholmsenkäten

Stockholms stad genomför Stockholmsenkäten vartannat år. Ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet får svara på frågor inom fyra områden: brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa samt skola, fritid och föräldrar.

Den senaste enkäten genomfördes i våras.* I Älvsjö stadsdel svarade 176 pojkar och 121 flickor i årskurs 9. I Hägersten-Liljeholmen svarade 203 pojkar och 214 flickor. I hela Stockholms stad svarade 2 831 pojkar och 2 744 flickor.

Bland gymnasisterna i Älvsjö svarade 71 pojkar och 73 flickor. I Hägersten-Liljeholmen svarade 115 pojkar och 115 flickor. I hela Stockholms stad svarade 1 917 pojkar och 1 813 flickor.

*Enkäten gjordes innan stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slogs ihop till Hägersten-Älvsjö.

Visa merVisa mindre

Så här svarade niorna i Hägersten-Älvsjö*

Elever som någon gång varit berusade:

Hägersten-Liljeholmen: Flickor 47 procent. Pojkar 36 procent.

Älvsjö: Flickor 50 procent. Pojkar 22 procent.

Staden som helhet: Flickor: 38 procent. Pojkar 29 procent.

Elever som känt sig berusade under den senaste 4-veckorsperioden:

Hägersten-Liljeholmen: Flickor 27 procent. Pojkar 19 procent.

Älvsjö: Flickor 31 procent. Pojkar 9 procent.

Staden som helhet: Flickor: 20 procent. Pojkar 14 procent.

Elever som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden:

Hägersten-Liljeholmen: Flickor 17 procent. Pojkar 13 procent.

Älvsjö: Flickor 17 procent. Pojkar 10 procent.

Staden som helhet: Flickor: 13 procent. Pojkar 11 procent.

*Enkäten gjordes innan stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slogs ihop till Hägersten-Älvsjö.

Visa merVisa mindre