Under hösten har 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare fått tycka till om Tyresö genom att svara på SCB:s årliga medborgarundersökning.

På frågan ”hur kommunen sköter sina olika verksamheter” fick skolsektorn generellt höga omdömen av Tyresöborna. 92 procent ger höga betyg till förskolan och 79 procent till grundskolan, där båda placerar sig över riksgenomsnittet.

Men bland de som svarat på hur gymnasieskolan fungerar i kommunen ger endast 56 procent höga betyg, vilket är under genomsnittet på 78 procent.

Vill öka kvaliteten

Enligt Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, har bilden av Tyresö gymnasium under flera år varit negativ. Han menar dock att den under de senaste åren har förbättrats.

– Men vi är inte nöjda med det utan har inlett ett stort utvecklingsarbete för att öka kvaliteten. Till exempel utökades programutbudet under hösten 2022 med två nya yrkesutbildningar, försäljnings- och serviceprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, säger han till Tyresö kommun.