Stortapp. 20 placeringar tappade Tyresö i årets rankning av bästa skolkommun. Foto: Mostphotos

Tyresö kommun nära botten i skolrankning

Tyresö tappade 20 platser i Lärarförbundets rankning Årets skolkommun i år. Förutom låg lärartäthet och resurstilldelning, tappar kommunen 21 platser i kategorin friska lärare.

  • Publicerad 14:20, 6 dec 2021

Tyresö kommun hamnar på plats 273 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets rankning Årets bästa skolkommun. Det är ett tapp på 20 placeringar sedan förra året då kommunens totala placering blev 253.

Låg lärartäthet och brist i resurstilldelningen är Tyresös svagheter i rankningen. De senaste tre åren har de två parametrarna i Tyresö fortsatt att sjunka.

Katharina Sparrwardt, ordförande i Lärarförbundet Tyresö, är besviken på placeringen.

– Det är jättesorgligt, jag tycker att vi inte gör annat än att prata om att vi behöver fler utbildade lärare och högre lärartäthet. Jag tycker dialogen med politiker och tjänstemän är bra men detta visar att det inte har nått hela vägen.

Tyresö tappar även 21 platser för friska lärare, från plats 245 till 267.

– Lärarna har ganska dramatiskt blivit sjukare de senaste åren. Det här kan jag inte tyda som något annat än att kraven på lärare har ökat och arbetsmiljön har blivit tuffare.

Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, blev förvånad när hon såg kommunens placering. I statistiken kommunen utgår ifrån har de snarare klättrat uppåt, menar hon.

– Det är ingen rolig läsning att se stämpeln att vi försämrat oss, men vi får jämföra med oss själva. Vi har det högsta meritvärdet för årskurs 9 på fem år och behörigheten hos våra lärare ökar och vi gör satsningar i skolan.

Katharina Sparrwardt är ordförande Lärarförbundet Tyresö.

Även Anki Svensson (M), oppositonsråd i Tyresö, var förvånad över kommunens placering.

– Det är konstigt att vi får så lågt värde om man nu har lagt så mycket resurser på undervisningen, som styret har gett sken av. Lärartätheten och resurstilldelningen fortsätter att sjunka tredje året i rad samtidigt som man har den politiska ambitionen att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. Detta är ett kvitto på att det går åt fel håll, säger hon.

Fortsätta satsa

Framåt gäller det att prioritera de områden som är Tyresös svagheter säger Jannice Rockstroh.

– Vi har höjt skolpeng även i år och lagt en miljon på fritidshemmen. Vi behöver fortsätta att prioritera och ha dessa riktade insatser, öka behörigheten och möjliggöra för pedagoger att kunna vidareutbilda sig. Jag är stolt och vi har en bra kvalitet på vår utbildning men vi behöver fortsätta utvecklas.

Men om satsningarna verkligen når ner till dem som är i behov av det är Katharina Sparrwardt på Lärarförbundet inte så säker på.

– Det låter jättefint med satsningar och det kan låta som mycket pengar, men i ett större perspektiv blir det inte så mycket till varje enskild enhet och skola.

Det här grundas rankningen på

Den grundas på officiell statistik, statistik framtagen av fack och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Lärarförbundets egna undersökningar.

Den tittar på resurser till undervisningen, lärartäthet, utbildade lärare, sjuktal, löner, kommunen som huvudman, andel elever godkända i alla ämnen i årskurs 9, betygsresultat i årskurs 9, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år samt andel barn i förskola.

Elevernas studieresultat vägs också med hänsyn till deras familjebakgrund så att kommuner med hög andel elever från välutbildade hem inte ska gynnas i rankningen.

Källa: Lärarförbundet

Visa merVisa mindre

Anki Svensson (M) är oppositionsråd. Foto: Jenny Puronne