Trots kostnadsökningar och lågkonjunktur gjorde Tyresö kommun ett bättre resultat än förväntat förra året: ett överskott på 118 miljoner. Det är en bra bit över de
600 000 kronor som det var budgeterat för.

– Resultatet har vi nått tack vare alla medarbetare som jobbar i kommunen, det är deras förtjänst att vi har uppnått alla målen, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det stora överskottet är en följd av att arbetslösheten inte ökade så mycket som förväntat, vilket ledde till ökade skatteintäkter.

Tyresö kommun ha en rad år av positiva resultat bakom sig (se faktarutan).

Anita Mattsson säger att de tidigare årens överskott dels beror på höga statsbidrag som delades ut till följd av pandemin, dels på grund av kommunens arbetssätt.

– Vi arbetar långsiktigt med planerade och systematiska omställningar, vi gör inga panikbesparingar- eller åtgärder. Därför har vi kunnat ge full lönekompensation till alla förvaltningar och höjt skolpengen varje budget.

Går på knäna

Men trots att kommunen nådde alla mål förra året och gjorde ett plusresultat på flera miljoner finns det ett behov av mer pengar till verksamheterna, bland annat inom skolan och förskolan.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stefan Källstigen

I ett mejl skriver representanter från fackförbundet Kommunal att när medlemmarna pratar om mindre klasser och barngrupper så är det ett rop på hjälp för att förbättra en ohållbar arbetsmiljö.

– För att denna och andra förändringar ska kunna bli verklighet krävs resurser – pengar till rekrytering, kompetenshöjande insatser och stora satsningar från arbetsgivare på att förbättra den fysiska arbetsmiljön
i våra skolor.

Har situationen försämrats eller förbättrats de senaste åren?

– Den generella bilden vi får från våra medlemmar är att det blivit en försämring. Det är svårt att räcka till – våra medlemmar förväntas göra mer med mindre.

Även föreningslivet efterfrågar mer pengar. Tyresö Ryttarförening till exempel är en av föreningarna i kommunen som har svårt att få pengarna att räcka till. Inflationen och rekordökning av priset på spån och foder har slagit hårt och enligt ordförande Sara Spånt går de på knäna.

– Vi har behövt göra enorma nedskärningar och personalen vänder på varenda krona.

De har även behövt höja avgiften, vilket i år ledde till det största avhoppet någonsin, både barn och vuxna. Samtidigt regnar det in i ridhuset, och de inte vet när kommunen ska bygga nytt.

Sara Spånt vill samarbeta med kommunen för att utveckla föreningen långsiktigt och göra ridskolan till Sveriges bästa.

Sara Spånt vill samarbeta med kommunen för att utveckla föreningen långsiktigt och göra ridskolan till Sveriges bästa.

Pekka Pääkkö

Ryttarföreningen har tidigare haft kontakt med kommunen om att de borde anställa en fritidsledare på deltid till stallet där många barn och unga, varav majoriteten är tjejer, tillbringar stora delar av sin fritid. Men för kommunen är det inte aktuellt att betala för personal till föreningar.

– Vi vill samarbeta med kommunen för att utveckla föreningen långsiktigt, säger Sara Spånt.

Ingen sänkt skatt

Nästa års budget för 2025 presenteras först i oktober och därför kan Anita Mattsson inte ge ett besked om ifall någon av förvaltningarna får extra tillskott, men hon ­menar att en viktig del i budgetarbetet blir att se över hur det gick förra året.

– Ingången för budgeten 2025 är att vi måste hushålla med de resurser vi har.

Kommunen står inför stora utmaningar framöver enligt Anita Mattsson. Den demografiska utvecklingen visar att det i framtiden är färre som jobbar, men fler som behöver välfärd i och med en åldrande befolkning.

– Ett överskott är avgörande för att vi ska kunna ha långsiktig finansiering.

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att det inte är aktuellt att höja skatten under det som är kvar av mandatperioden.

Är det aktuellt för er att sänka skatten?

– Jag ser inte att vi spelar på den planhalvan. Först och främst ska vi se till att de pengar som finns räcker till verksamheten som vi vill bedriva, säger Anita Mattsson.