År 2021 klubbade politikerna en så kallad gymnasiestrategi, som Mitt i tidigare rapporterat om. Ambitionen är att Tyresö gymnasium ska vara det självklara valet för alla Tyresös ungdomar efter grundskolan.

En av åtgärderna för att göra gymnasiet mer attraktivt är att återinföra de högskoleförberedande programmen som man valde att avveckla helt år 2016.

Blivit populärare

Enligt Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, har bilden av Tyresö gymnasium under flera år varit negativ, men förbättrats avsevärt de senaste åren.

– Sen har vi undersökt med både enkäter och djupintervjuer vad som skulle kunna få ungdomar att se gymnasiet som mer attraktivt, och då lyfts högskoleförberedande linjer nästan uteslutande. Vi ser också att ungdomar i dag är mer benägna att studera nära hemmet. När vi hade högskoleförberedande program förra gången ville man hellre resa till stan för att studera, men det har successivt mattas av över tid, säger Christoffer Holmström (S).

Gemensamt ansvar

Linjerna man tittar på är samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet.

– Det är där det behövs fler platser i hela regionen, men det är också de linjerna som Tyresöborna helst vill gå. Prognosen är att antal högskoleförberedande program i Stockholm måste öka de närmsta åren så vi behöver ta ett gemensamt ansvar. Om vi inte har beredskap själva riskerar vi också att våra ungdomar inte kommer in i någon skola ens nära Tyresö framöver.

Lokaler sökes

Planen var att starta upp programmen i nya centrumnära lokaler till hösten 2023. Nu startar en ny utredning som ska undersöka om det är möjligt att i stället öppna programmen i skolans nuvarande lokaler, vilka förändringar i lokalerna som då skulle krävas och vad det skulle kosta.

– Tyresö gymnasium är redan ganska trångbott och vi har tidigare tittat på lokaler utanför skolan, men det fanns inga bra. Tanken är att vi i stort sett kommer använda redan befintliga lokaler i skolan. Eventuellt kommer det krävas mindre tillbyggnader och ombyggnader, men det får utredningen visa, säger Christoffer Holmström (S).

Förhoppningen är att vara på plats med de nya programmen innan hösten 2025. 

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Erivan Waysi