Projekt. Längs spårsträckan från Ålkistan till Östra station finns flera områden med höga kultur- och naturvärden ”som kan kräva särskild hänsyn” skriver Region Stockholm. Foto: Mikael Andersson

Tyck till om Roslagsbanan till city

Tunnel via Odenplan, KTH eller Rådmansgatan? Och var ska tunneln börja? Nu kan du tycka till om planerna på att förlänga Roslagsbanan ända till T-centralen.

  • Publicerad 09:13, 13 jun 2022

Vi tycker att det är jättespännande att det är ett så stort intresse.

Underjordiskt. Gunilla Wesström är projektledare för förlängningen av Roslagsbanan. Foto: Region Stockholm

Sedan 27 maj pågår samråd, där alla som vill kan tycka till om projektet att förlänga Roslagsbanan till T-centralen.

– Hela syftet är att få in synpunkter i det här tidiga skedet så att man kan välja det bästa alternativet för förlängningen in mot city, säger Gunilla Wesström, projektledare.

Har ni fått in några synpunkter ännu?

– Efter första dagen hade vi fått in 200 svar. Vi tycker att det är jättespännande att det är ett så stort intresse för det här.

Flera alternativ

Frågor som allmänheten bland annat har chans att tycka till om är hur tunneln ska dras under Stockholm, och om det behövs någon ytterligare station innan slutstationen T-centralen.

Förslag. Tre möjliga dragningar av tunneln under Stockholm förelås. Foto: Region Stockholm

De tre alternativ som vaskats fram är via Odenplan, via Tekniska högskolan eller rakt genom city, med en eventuell station vid Rådmansgatan.

Även när det gäller var tunneln ska börja finns tre tänkbara alternativ: Ungefär i höjd med Naturhistoriska riksmuseet, vid Universitetet eller ända framme där Östra stations bangård börjar.

Ska minska restiden

Totalt är det uppemot 4-5 kilometer tunnel som ska byggas under stan. Projektet har tidigare beräknats kosta 7,1 miljarder kronor, men ska i gengäld spara tid för tusentals resenärer. Enligt Mitt i:s beräkning handlar det om cirka tio minuter mindre restid, om man jämför med en resa med Roslagsbanan till Östra station och sedan byte till tunnelbanan för färd mot T-centralen.

I Region Stockholms samrådsunderlag kan man läsa att det finns flera områden med höga kultur- och naturvärden ”som kan kräva särskild hänsyn” när projektet ska genomföras.

Det är också möjligt att tunnelbygget kommer påverka grundvattnet.

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligt via ett formulär på samrådets webbsida, via mail eller med vanlig post till Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

27 juni tar samrådstiden slut. Därefter ska alla åsikter och tips sammanställas som underlag till kommande beslut om tunneldragningen.

Då kan tunneln vara klar

Mer information om förlängningen av Roslagsbanan finns i samrådsunderlaget på Region Stockholms webbsida eller i de berörda kommunerna Vallentuna, Danderyd, Täby, Österåker och Stockholm.

Beslut om var tunneln kommer byggas fattas vintern 2022. Byggstart är beräknad till tidigast 2025 och byggtiden tros bli till 6-9 år.

Avvecklas. Med tunneln upphör Östra station, men det kan bli en underjordisk station i stället. Foto: Mostphotos

Tre tunnel-alternativ

Alternativ ”Grön”: Förlängningen dras västligt från station Universitetet via en ny station vid Odenplan till T-Centralen.

Alternativ ”Orange”: Förlängningen dras rakt från Universitet till T-Centralen med eller utan en ny station vid Rådmansgatan.

Alternativ ”Blå”: Förlängningen dras östligt från station Universitetet via en ny underjordisk station vid Tekniska högskolan till T-Centralen.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre