Två nya flerfamiljshus planeras längs Sköntorpsvägen. Ett fyravåningshus med 28 lägenheter och lokal i bottenvåningen i korsningen Vättersvägen/Slätbaksvägen, och ett i tio våningar med 37 lägenheter på Ymsenvägen.

I dag består områdena av en berghäll, respektive parkmark.

Det blir cirka 200 cykelplatser i de två husen. 28 parkeringsplatser för bilar ska ordnas i ett befintligt parkeringshus som ligger mellan den nya bebyggelsen. 

I den östra delen av planområdet planeras en parkyta med växter och sittplatser.

Samrådsmöte

Till och med den 9 oktober finns möjlighet att tycka till om planerna. Förslaget finns att se i stadsdelsförvaltningens lokaler på Slakthusplan 8 a. Ett samrådsmöte där planerna presenteras kommer att hållas i Årsta Folkets hus den 25 september klockan 17–19.

Enligt den preliminära tidsplanen kan detaljplanen antas i juni 2024.