Projektområdet. Folkparksvägen löper genom området och möts av Kontrollvägen, i norr. Foto: Stockholms stad

Tyck till om framtida Folkparksvägen

Stora byggprojekt planeras längs Folkparksvägen i norra Solberga. Nu vill staden ha in invånarnas synpunkter. – Vi vill ta vara på det stora engagemanget som finns bland medborgarna i Solberga, säger Anja Linna, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

  • Publicerad 06:40, 26 nov 2020

170 nya bostäder och 200–300 nya arbetsplatser i hotell och kontor planeras i Solberga, längs norra Folkparksvägen, Kontrollvägen och vid Safirgränd.

Projektet innebär stora förändringar i miljön. Därför har staden inlett en så kallad tidig dialog med invånarna.

Fram till den 12 december kan man komma med synpunkter på planerna, berätta om sina favoritställen och om vad man tycker kan förbättras.

– Vi vill ta vara på det stora engagemanget som finns bland medborgarna i Solberga och få in deras synpunkter och kunskap om området i ett tidigt skede., säger Anja Linna, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Mer stadslik miljö

Ett viktigt syfte med projektet är göra entrén till Solberga tydligare och att stärka kopplingen mellan Älvsjö och Telefonplan. Det senare finns med som ett mål i stadens översiktsplan.

Tanken är också att området ska bli en "levande stadsmiljö" där människor både bor och arbetar. Folkparksvägen ska bli betydligt mer lik en stadsgata än i dag.

– Men en stadsgata betyder inte samma sak överallt. Vi vill värna grönskan i området, säger Anja Linna.

Grönska måste bort

Klart står dock att en hel del träd och annan grönska måste bort, om projektet ska kunna förverkligas. Staden ska därför inventera vilken natur som är viktig att bevara, både för Solbergaborna och för att spridningssambanden till Solbergaskogen inte ska förstöras, för olika arter.

Synpunker lämnas på satjten vaxer.stockholm.se under Dialog och samråd.

Samråd om planen i slutet av 2021

Under 2021 ska ett förslag till detaljplan arbetas fram, för projektet i området runt norra Folkparksvägen. Det ska ut på samråd under det tredje kvartalet 2021.

En granskning av detaljplaneförslaget planeras kvartal 3, 2022.

Tanken är att planen ska antas under kvartal 4, 2022.

Totalt ska 170 lägenheter byggas. 100 av dem planeras i korsningen Folkparksvägen-Kontrollvägen. De ska bli genomgångslägenheter, för personer som av sociala eller ekonomiska skäl står utanför den vanliga bostadsmarknaden. Stockholmshem har fått en markanvisning för ett så kallat SHIS-boende där.

Vid Safirgränd och sydöst om Folkparksvägen planeras 70 vanliga lägenheter. Viktor Hansson AB har fått en markanvisning.

Hotellen och kontoren är tänkta att ligga längs Kontrollvägen. Här har Skanska fått en markanvisning.

Visa merVisa mindre