Kollektivtrafiken på Lidingö går allt som oftast via Ropsten.

Att ta sig mellan skola, bostad och fritidsaktiviteter på ön kan därför vara tidskrävande – inte minst när du åker mellan den norra och södra delen av ön.

– Och Lidingöbanan passerar centrum utan att stanna, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Det är dåligt för näringslivet, enligt Lidingös politiker. Och organisationen Lidingö näringsliv håller med.

Tvärförbindelser toppar nämligen önskelistan i en färsk undersökning organisationen gjort, där 300 Lidingöbor fått säga vad de saknar på ön.

En av dem som bor i Gåshaga utan bil är Lena Belfrage.

– Jag tycker att det är väldigt osmidigt att tåget och bussen inte är synkroniserade, säger hon.

– Har man bil är det inga avstånd att tala om. De som kör spar väldigt mycket tid.

Sawita Assadulla stöter på problemet när hon hämtar och lämnar sina barn som bor i Hersby men går i skolan i Larsberg.

– Ibland väntar jag länge när jag ska hämta barnen. Den här linjen har ofta problem och kommer sent.

Den lokala politiken är överens om att det behövs bättre tvärförbindelser på Lidingö. I dagsläget kräver ö-livet nästan en bil, något man vill komma ifrån i miljöarbetet.

Buss 201 som stannar vid Kottla station hade kunnat fortsätta till Gåshaga för en förbindelse till centrum, föreslår politikerna. De föreslår också en ringlinje, som Lidingö näringsliv tagit fram förslag på.

– Man ska inte behöva vara bilberoende för att kunna handla och träffas. En ringlinje skulle kunna knyta ihop bostadsområden, stadsdelscentrum, skolor och fritidsanläggningar, säger Patrik Sandström, Miljöpartiets gruppledare.

– Och det skulle behövas en stambusslinje som går från till exempel Södergarn till centrum och Ropsten som motsvarar det Lidingöbanan är på södra ön.

Tidigare fanns en buss som gick, inte hela vägen från Södergarn, men från Rudboda till Larsberg. Det är en sträcka där flera skolor, matbutiker och idrottsanläggningar finns.

Linje 233 lades ned i december 2019 – trots ett gemensamt upprop där toppnamnen från alla partier i fullmäktige krävde att regionen skulle dra tillbaka sina planer.

Regionen menade att för få åkte med busslinjen, något som enligt Lidingös politiker beror på att turtätheten på linjen försämrats gradvis under fyra år.

Nu har Vänsterpartiet på Lidingö återigen ställt frågor om linjen till regionens trafiknämnd, och fått till svar att man inte ser behovet.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) hänvisar till SL för svar på alla frågor.

– Lidingöbornas tankar samlas nu in av trafikförvaltningen som planerar trafiken för att sedan utröna var kollektivtrafikens resurser kan göra störst nytta för flest Lidingöbor, säger han.

Förvaltningen påpekar att man inte har obegränsat med resurser.

”Trafikförvaltningen ser inte i dag några skäl att återinföra linje 233, och inte heller att det finns behov av utökade tvärförbindelser på Lidingö i närtid” skriver Claes Keisu, pressansvarig vid trafikförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Socialdemokraterna i regionen vill dock att man återinför buss 233.

– Många har hör av sig till oss efter att 233 har lagts ner, och för 238 har turtätheten minskat, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd.

Han menar att det är problematiskt att man har ett system där upphandlade bolag – Keolis i det här fallet – fattar beslut om linjedragningar.

Det finns ett problem i regionen som blir särskilt tydligt på Lidingö, anser han.

– Man kanske inte i första hand har behov av att åka ifrån ön. Och den typen av busstrafik som har en funktion inom en kommun har under årens lopp fått stryka på foten.

Under tre års tid har Lidingös politiker bett regionen om bättre tvärförbindelser.

– Skam den som ger sig, säger Carl-Johan Schiller.

– Dubbelspåret på Lilla Lidingöbron, där gav regionen med sig till slut. Jag tror det gäller att vara uthållig.