Beslutet togs av Region Stockholms trafiknämnd på tisdagseftermiddagen. Trafikstart med den nya operatören blir augusti 2024. Idag är det VR Sverige som kör trafiken på Tvärbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan.

Lidingbanan kör vidare med sin nuvarande operatör, Stockholms Spårvägar.

Lidingbanan kör vidare med sin nuvarande operatör, Stockholms Spårvägar.

Pekka Pekkö

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot beskedet idag. Företaget har den kapacitet som krävs för att växa och vi ser fram emot att leverera en stabil kollektivtrafik till alla våra gamla och nya resenärer, säger Göran Bergström VD för AB Stockholms Spårvägar i ett pressmeddelande.

Vad betyder det konkret för resenärerna?

– Det blir inga stora förändringar. Men en fördel med att samla trafiken hos en operatör är att samma vagnar kan användas på flera av spåren. Med en större personalpool blir det förhoppningsvis också lättare att hantera sjukskrivningar utan att behöva ställa in avgångar, säger Göran Bergström.

"Mest konkurrenskraftiga"

Politikerna hade att välja på tre olika anbudsgivare. De andra två var Keolis och VR Sverige. AB Stockholms Spårvägar vann utifrån att det hade det mest konkurrenskraftiga förhållandet mellan kvalitet och pris, meddelar SL.

Stockholms Spårvägar är del av en koncern som till 60 procent ägs av en europeisk infrastrukturfond i Luxemburg, till 40 procent av en privatperson i Kalmar.

Uppdraget sträcker sig över 10 år och innebär att köra tågen, sköta trafikplanering, trafikinformation, underhåll av SL:s spårfordon, drift och underhåll av hållplatser och depåer och visst underhåll av spåren.

Även Nockebybanan byter från VR Sverige till Stockholms spårvägar.

Även Nockebybanan byter från VR Sverige till Stockholms spårvägar.

Anders Gustafsson

Minskad risk att bli frånåkt

En nyhet i upplägget är nytt sätt att mäta punktlighet.

– Vid mäthållplatser får tågen vara 180 sekunder efter tidtabellstid, men de får inte vara före tidtabell. I nuvarande avtal medges att de är 60 sekunder före, men det försvinner alltså. Detta är en skärpning för att minska risken för att resenärer blir frånåkta, berättar Claes Keisu, kommunikatör på SL.