Expanderar. Två lokala konferensanläggningar som vill växa. Foto: Eva Tonström

Två hotellägare i Värmdö kan få bygga ut

Två hotell- och konferensanläggningar i Värmdö är på gång att få bygga ut sin verksamhet: Siggesta gård och Villa Soludden.

  • Publicerad 12:12, 11 mar 2021

Två hotellanläggningar på Värmdölandet vill bygga ut med fler rum och konferenslokaler.

Det ena är Siggesta gård. Där har kommunen godkänt byggrätter för sju nya hus som ska ingå i gårdens hotell- och konferensverksamhet, varav tre på 180 kvadratmeter och fyra av dem på 220 kvadrat. Totalt rör det sig om 70-80 nya hotellrum, med 10-12 rum i varje hus.

– Det innebär en fördubbling av rum jämfört med idag så det är en stor expansion och vi tänker att vi ska växa successivt. Det är nödvändigt att bygga ut för att kunna ha lönsamhet i verksamheten, säger Olof Stenhammar, som äger Siggesta gård.

Inget nytt hotell

Det betyder att området får en ändrad användning från bostadsändamål till hotellverksamhet och idén är att skapa en ”bygata”. Planområdet ligger vid skogen, norr om gårdens restaurang och stora grusparkering. Där finns redan flera hus, bland annat gamla arbetarbostäder och hotellbyggnader. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens planutskott 12 januari, där man sade ja till ansökan.

Syftet är att göra det möjligt för gården att utöka hotellverksamheten på andra platser än vad som medgavs i gamla planen. Den tidigare planen, som godkände byggande av ett helt nytt hotell med 150 rum vid Siggesta träsk, upphävs samtidigt. Orsaken är att Siggesta gårds ägare har ändrat sig.

– Vi tycker inte att det passar in i miljön här ute, att bygga ett nytt, stort hotell. De nya huslängorna kommer att smälta in mycket bättre, säger Olof Stenhammar.

Pandemin har gjort att gården har slagit rekord i besöksantal, både när det gäller till hotellet och restaurangen och till utomhusaktiviteterna, enligt Stenhammar.

Fem nya rum

Det andra är Villa Soludden som föreslås få bygga ut. Anläggningen ligger vid vattnet på Ekviks gårdsväg på södra Värmdölandet. Där vill ägaren utöka med 1000 kvadratmeter bruttoarea, alltså bygga på befintlig tomt med fler hotellrum och konferensrum. Där är planen en tillbyggnad med fem nya rum och nya ytor för matsal och konferens.

– Vi är för trångbodda som det är idag. Mycket tid går till att lösa logistik och flytta om bord och stolar för att få plats med allting. Vi behöver fler ytor att röra oss på, det skulle underlätta för både personal och gäster, säger Daniel Arlycke, som äger Villa Soludden.

Enligt ägaren har de för få rum vilket innebär att gäster måste transporteras till andra anläggningar med övernattningsmöjligheter. Fler rum kan minska trafiken till och från konferensanläggningen, menar de, och servicen vid anläggningen kan förbättras.

Nya parkeringsplatser och en vändplan för bussar, sopbilar och varutransporter skapas, samtidigt avvecklas ett antal befintliga parkeringsplatser.

Villa Soludden godkändes i kommunfullmäktige igår, onsdag. Även Siggesta gård ska upp i KF för slutligt antagande.

Vision. Förslag på ny bebyggelse i Siggesta by. Foto: HOS Arkitekter

Ny bebyggelse. Här syns de sju nya husen som Siggesta gård vill bygga. Foto: Värmdö kommun

Här ligger hotellen

Siggesta gård ligger längs väg 274 Värmdövägen, mellan Boda och Lillsved. De bedriver hotell, restaurang och konferens, och en gård med olika utomhusaktiviteter och djur. Hotellet har 39 rum. Siggesta ägs sedan 1990 av familjen Stenhammar.

Villa Soludden ligger på Ekviks gårdsväg 60. De ordnar fester och konferenser och har 15 hotellrum. Det drivs sedan 2009 av Daniel Arlycke, Villa Soludden hotell och konferens AB.

Visa merVisa mindre