Förra året återvann Skärholmens hyresgäster tusentals kilo textil. Det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska bostäder har ett samarbete med Human bridge och upplåter mark till insamlingscontainrar på 35 olika platser. 

I Bredäng samlades 3 354 kilo textiler in och i Skärholmen 1 956 kilo.

Totalt har alla Svenska bostäders hyresgäster lämnat in 102 806 kilo textilier. Över hälften av dessa har lämnats in i söderort – och nästan en fjärdedel av totalsumman kommer från en insamlingen i Kärrtorp.