Uppemot ettusen personer, och nästan lika många barnvagnar, fyllde landstingshusets gård på tisdagen i en demonstration till stöd för personalen i förlossningsvården.

Samtidigt, inne i landstingssalen, sammanträdde regionfullmäktige för att fastställa budgeten för valåret 2022.

Av regionens 119-miljardersbudget går 70 miljarder kronor till sjukvården, tre miljarder mer än förra året. Dessutom drygt 200 extra miljoner kronor till förlossningsvården.

– Vi skjuter till det som behövs för att införa en för Sverige unik reform, en barnmorska per födande kvinna, sade finansregionrådet Irene Svenonius (M) i sitt inledningsanförande.

Larmat tidigare

Oppositionen blev inte sena att replikera:– Det är ett underkännande av er budget att ni måste göra den här förändringen i sista stund, sa Anna Sahlin (V).

https://www.mitti.se/nyheter/fler-barnmorskor-ska-fram-och-det-far-kosta/repukd!H60W8duNo9dGVUj3xC5fpQ/

Oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) sade apropå demonstrationen att det inte är första larmet från sjukvården.

– 2019 tågade tusentals i ett sjukvårdsuppror i protest mot rekordvarsel vid landets största sjukhus, sade hon.

Privatisering

Socialdemokraterna yrkar i sin skuggbudget på ännu mer pengar till akutsjukhusen, och även till förlossningsvården.

– Ett decennium av högerkoalitioner har i Region Stockholm fundamentalt stöpt om den svenska välfärdsmodellen. Stora delar av sjukvården har privatiserats och styckats upp vilket kräver en enorm övervakningsapparat i syfte att kontrollera denna konstgjorda marknad, sade hon.

https://www.mitti.se/nyheter/akutsjukhusen-har-inte-rad-att-kapa-koerna/repuit!oWdhS2tT7doCzZbzEAq7fg/

Backar barnmorskorna

Samtidigt strömmade demonstranterna till och snart hördes ropen "Sluta förhala och börja betala".

Julia Åkerlind och Martin Westin med barnen Even och Brita hade kommit för att visa sitt stöd till barnmorskorna.

– De måste gå med på barnmorskornas krav. Det här är viktigt, sade Julia Åkerlind.

Namnlistor

Irene Svenonius mötte upp demonstranterna och tog emot omkring 90 000 namnunderskrifter med krav på bättre arbetsvillkor för barnmorskorna och fler förlossningsplatser.

– Det är positivt med ett stort engagemang för förlossningsvården i Stockholm. Födande kvinnor ska alltid känna sig trygga. Därför anslår vi nu riktade pengar för att nå vårt mål om en barnmorska per födande kvinna och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, sade hon i ett uttalande.

Beslut om trafikbudget

Under tisdagen fattade regionfullmäktige beslut om den del av budgeten som rör regionens kollektivtrafik.

https://www.mitti.se/nyheter/tva-miljarder-for-att-tacka-upp-sls-forlust/repujd!p29SVZJgfQIqyVwne967g/

Totalt avsätt 24,5 miljarder till trafiken. Av dem beräknas nästan 10 miljarder utgöras av biljettintäkter.

SL:s biljettpriser höjs och en månadsbiljett kommer att kosta 970 kronor, 650 kronor för dem som har rabatt, nästa år.

Bussar och båtar

Bland satsningarna avsätts 63 miljoner kronor under tre år för att bussarna ska komma fram snabbare.

25 miljoner kronor går till skärgårdssatsningar, bland annat till bryggor och väderskydd.

Debatten i regionfullmäktige fortsatte under onsdagen, då också beslut om budget för hälso- och sjukvård togs, inklusive satsningen på förlossningsvården.

https://www.mitti.se/nyheter/satsar-en-halv-miljard-for-att-stoppa-forlossningskrisen/repukj!GrJSLzosku6C6IWyF3oqw/