”Dagens kommungränser är ofta gamla eller resultatet av okänsliga sammanslagningar. Föråldrade idéer om stordrift och centralisering har påverkat demokratin negativt”, skriver de.

– Vårt mål är att Tullinge ska bli en egen kommun där vi själva kan få inflytande över vår framtid och hur resurserna ska fördelas, säger Anders Thorén (TuP), i ett uttalande.