På 30 års sikt behöver Storstockholm massor av mer spårbunden kollektivtrafik och arbetet är i full gång med att bestämma vad som är viktigast.

Tolv olika "behov" presenteras nu i veckan för regionens politiker, sträckor där Trafikförvaltningens utredare ser att pendlingstiderna skulle kortas rejält med nya spårlösningar.

En östlig förbindelse under Saltsjön har utretts många gånger, men aldrig bara som en spårtunnel.

En östlig förbindelse under Saltsjön har utretts många gånger, men aldrig bara som en spårtunnel.

Region Stockholm

Ett av de mer spektakulära förslagen är en spårvägstunnel – för tunnelbana eller tvärbana – under Saltsjön och Djurgården som skulle koppla ihop Norra Djurgårdsstaden med Sickla.

– En östlig förbindelse har tidigare utretts i kombination med en motorväg. Nu studerar vi enbart en kollektivtrafiktunnel vilket inte har gjorts tidigare, säger Fredrik Meurman, projektledare på Trafikförvaltningen.

Fredrik Meurman, projektledare på Trafikförvaltningen

Fredrik Meurman, projektledare på Trafikförvaltningen

Pressbild

Många av förslagen handlar om att underlätta kollektivresor på tvären. Bland idéerna finns exempelvis:

- Att tvärbanan byggs vidare från Helenelund till Täby.

- En ny tvärbana mellan Kista och Vällingby.

En tvärbana från Kista till Vällingby skulle få fler att välja kollektiva färdmedel, menar trafikförvaltningen.

En tvärbana från Kista till Vällingby skulle få fler att välja kollektiva färdmedel, menar trafikförvaltningen.

Region Stockholm

- Att den gamla industrijärnvägen genom Lill-Jansskogen (Värtabanan) rustas upp och används till persontrafik.

- Att 4:ans buss ersätts med spårvagn längs Valhallavägen.

- Att Nacka och Söderort binds samman med en ny spårväg.

Behovet av bättre tvärförbindelser i Söderort har länge funnits på politikernas önskelista - nu tas planerna vidare.

Behovet av bättre tvärförbindelser i Söderort har länge funnits på politikernas önskelista - nu tas planerna vidare.

Region Stockholm

Dessutom finns flera förslag som ska förkorta restiderna till och från några av regionens ytterområde, exempelvis:

- En spårväg eller tunnelbana till Tyresö.

- En snabblinje på tunnelbanans röda linje mot Norsborg, där tågen bara stannar på vissa stationer.

- Förlängning av tunnelbanan från Fruängen till Kungens kurva.

Bland tidigare kända förslag som också ska utredas vidare är tunnelbana till Bromma flygplatsområde och tunnelbana mellan Hjulsta och Barkarby.

- Innan året är slut ska vi återkomma med mer konkreta förslag till lösningar, där vi också räknar på kostnader, effekter och nyttor, säger Fredrik Meurman.