Sliten bro. Liljeholmsbron (egentligen två klaffbroar, klara 1928 och 1954) har lappats och lagats i många år. Till vänster syns Marievik där det nya brofästet ska ligga, enligt det förslag Projekt Södertäljevägen vill att man utreder. Foto: Sacharias Källdén

Tunga instanser: Bygg en ny Liljeholmsbro – på ny plats

Flytta på Södertäljevägen och bygg en helt ny Liljeholmsbro en bit österut, i stället för att renovera. Förslaget från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning skulle innebära att en del av Tanto togs i anspråk.

  • Publicerad 06:30, 4 feb 2022

2026 ska den slitna Liljeholmsbron börja repareras. Det beslöt trafiknämnden i ett inriktningsbeslut i november 2021. En utredning ska nu avgöra om bron ska renoveras för att hålla i 20 år (för 650 miljoner kronor) eller för att hålla i 60 år (för drygt 1 miljard kronor).

Men innan utredningen startar måste beslutet klubbas i kommunfullmäktige – och nu kommer invändningar från viktiga instanser.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret vill att man utreder om det i stället går att bygga en helt ny bro, öster om den nuvarande. Orsaken är det stora projekt som pågår för att omvandla Södertäljevägen (som leder till Liljeholmsbron) till en mer stadslik gata och samtidigt bättre länka ihop Liljeholmen med Södermalm.

– Broprojektet och vägprojektet hänger samman och vi vill tydliggöra för politiken att de bör betraktas som en helhet, säger exploateringskontorets Karl Gylje, som leder Projekt Södertäljevägen.

Vill flytta på vägen

Inom Projekt Södertäljevägen anser man att det bästa vore att sänka Södertäljevägen så att den inte längre bildar en upphöjd barriär mellan olika delar av Liljeholmen. Dessutom vill man flytta vägen österut till Årstaängsvägens nuvarande läge i Marievik.

– På så sätt kan man skapa ett större och mer sammanhållet kvarter med mer stadsliv och bättre koppling mellan olika områden. Det ger stora fördelar jämfört med att ha kvar Södertäljevägen där den ligger i dag, säger Karl Gylje.

Men flyttas vägen måste man också bygga en ny Liljeholmsbro, med brofäste i hörnet av Marievik på Liljeholmssidan och i Tanto på Södermalm. Det innebär att den populära parken naggas i kanten. En känslig fråga, konstaterar Karl Gylje.

– Vi har gjort tidiga skisser, och det blir en påverkan på Tanto. Det är känsligt och måste förstås göras så försiktigt som möjligt, säger han.

Liljeholmsbroarna renoveras för upp till en miljard kronor

Så ska hårt trafikerade Södertäljevägen bli stadsgata

Brofäste i Tanto. En flytt av Liljeholmsbron österut skulle innebära att brofästet på Södermalm hamnade i Tantolunden. Foto: Sacharias Källdén

Kan ge stora inkomster

Att bygga en ny bro och flytta en väg kostar stora summor. Enligt de ekonomiska kalkyler som Projekt Södertäljevägen gjort kan dock exploateringsinkomsterna från projektet finansiera både ombyggnaden av Södertäljevägen och en ny bro, som tål riktigt tung trafik och har en livslängd på 120 år.

På sikt kan det bli en vinst för staden, jämfört med att renovera bron för att hålla i 20 eller 60 år och sedan ändå behöva bygga en ny, menar Karl Gylje.

– Dilemmat är att det är bråttom att renovera bron medan vi inte är klara med vår utredning, som är komplex. Samtidigt har det beslut trafiknämnden fattar om bron direkt påverkan på Projekt Södertäljevägen. Vi önskar mer tid för att kunna lägga fram ett förslag som både innefattar Liljeholmsbroarna och Södertäljevägen , säger Karl Gylje.

Ärendet uppe i kommunfullmäktige i vår

Inriktningsbeslutet för Liljeholmsbron väntas komma upp till beslut i kommunfullmäktige under våren 2022. Beslutet innebär att trafikförvaltningen ska utreda om en renovering som håller i 20 eller 60 år är lämpligast.

Inom Projekt Södertäljevägen vill man ha ett beslut som också innefattar en utredning om en helt ny bro. Därför har man skickat remissyttranden där man begär det.

Broarna har lappats och lagats i många år

Liljeholmsbron består av två klaffbroar. Den västra, byggd 1928, leder trafiken söderut. Den östra, från 1954, leder trafiken mot Södermalm.

Båda broarna är mycket slitna och har lappats och lagats i många år. Den tekniska livslängden på den äldre bron har redan uppnåtts och livslängden på den yngre bedöms passeras 2024.

Redan nu krävs dispens för tunga fordon och fler inskränkningar kan behöva göras innan en renovering är gjord eller en ny bro har byggts.

Visa merVisa mindre