Osäkerheten kring energipriser, räntor, hög inflation och extra pensionskostnader i kombination med lägre skatteintäkter kommer att innebära stora påfrestningar för ekonomin i Enköpings kommun. Utgifterna ser ut att bli större än intäkterna.

– Det kommer att vara ett tufft år. Men målet är att det inte ska märkas för medborgarna, säger Peter Book, Moderat och kommunstyrelsens ordförande.

Exakt vilka besparingar som är att vänta är än så länge oklart. Den styrande politiska majoriteten har gett i uppdrag till kommundirektören att göra en "verksamhetsöversyn på övergripande koncernnivå", för att spara 55,4 miljoner kronor.

För att möta utmaningarna ser den styrande majoriteten flera möjligheter. Ett exempel är att öka tempot i den digitala verksamhetsutvecklingen. Ett annat är att minska kommunens energibehov.

Kommunens tjänstemän föreslås också få i uppdrag att motverka brott i välfärden, alltså personer och företag som utnyttjar välfärdssystemen för brottsliga gärningar.

Jesper Englund, Socialdemokratiskt oppositionsråd, har förståelse för att kommunen måste spara i det rådande ekonomiska läget. Han anser samtidigt att det behövs satsningar för att få en fungerande verksamhet.

– Vår största utmaning är att det saknas personal i äldreomsorgen. Hur ska vi få undersköterskor att jobba åt oss? säger han.

Den 29 november kommer kommunstyrelsen att behandla förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och budgetplan 2024–2025. Den 12 december kommer kommunfullmäktige besluta om kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och budgetplan 2024–2025. Beslut om ändringsbudget blir senast i juni 2023.