Ett missnöje bland boende kring Malmgården har blossat upp. Det handlar om att ett bygglov vunnit laga kraft som enligt boende i området anser strida mot den särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljön och riksintresset Sigtuna stad. 

Ägaren av Malmgården vill utnyttja den byggrätt som sedan tidigare finns på tomten och bygga två nya hus om dryga 600 kvadratmeter plus en pool. Detta har blivit en långdragen historia som nu har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt, den högsta instansen.

De går på kommunens linje och beviljar bygglov. I domen går det att läsa: ”Byggnadens höjd följer byggrätten i planen medan dess area är mindre än vad planen tillåter. Det har inte framkommit skäl att frångå den bedömning som nämnden gjort i fråga om byggnadens anpassning till omgivande kulturvärden.” De första bygglovshandlingarna skickades in för snart tre år sedan.

– Jag förstår att ägarna vill bygga, det har jag inga synpunkter på mer än att det är olyckligt då det inte stämmer överens med den kulturmiljö vi vill vårda här. Kommunens sätt att handskas med detta är anmärkningsvärt för att vara väldigt mild. Jag tycker att kommunen har en skyldighet att vårda kulturmiljön, säger Ole Skarin som bor i området kring Malmgården.

Ole Skarin, Sigtuna

Ole Skarin, Sigtuna

Jens Kassnert

Involverat 50 personer

Det är inte bara Ole Skarin som har reagerat på detta. Ärendet har varit av stort i intresse i staden och över 50 privatpersoner boende i närheten av Malmgården har varit delaktiga i överklagandet av beslutet i bygg- och miljönämnden.

Även Sigtuna hembygdsförening, Sigtuna trädgårdsförening och föreningen Sigtunaguider överklagat beslutet att tillåta bebyggelse på Malmgårdens tomt. Den sistnämnda skriver bland annat i sin överklagan ”att bebygga Malmgårdens tomt och därmed förlora trädgården och gårdsbildningen vore att beröva Sigtuna en av sina mest älskade och utmärkande byggnader och förlora en del av berättelsen om staden.”

– 250 meter från Malmgården har samma bygg- och miljönämnd avslagit att ett sex kvadratmeter växthus får uppföras. Detta för att det skulle störa kulturmiljön. Men det här går bra, det ska vara att ha koll det, säger en boende i området.

Ole Skarin riktar skarp kritik mot kommunen och mot beslutet och menar att kommunledningen inte ser till Sigtunas bästa och vill bevara den historiska miljön.

– Jag har kritiserat kommunledningen tidigare men då heter det bara att det är jag som är gnällig, säger han.

Mitt i Sigtuna har varit i kontakt med ägarna på Malmgården som avböjt att medverka i artikeln och kommentera domen vidare.

Ole Skarin framför Malmgården i Sigtuna.

Ole Skarin framför Malmgården i Sigtuna.

Jens Kassnert