Det är SVT som har undersökt anställningsformerna inom äldreomsorgen i Sveriges 50 största kommuner, och jämfört läget med hur det såg ut före pandemin.

Solna har högst andel, 33,5 procent, timanställda i kommunens äldreomsorg (boende och hemtjänst). Andelen också ökat något, knappt en procentenhet, sedan före pandemin.

Detta samtidigt som coronakommisionen, en utredning av landet och kommunernas smittåtgärder, pekat på att just timanställda innebär en ökad risk för smitta.

Vill minska andelen

Underkänt, anser Elisabet Brolin (S) i omvårdnadsnämnden.

– Jag blir väldigt upprörd. Ja, det kostar att heltidsanställa och timmisar är billigare. Men Solna är ingen fattig kommun.

Både smittoperspektivet och tryggheten för äldre att inte behöva möta så många människor, anser Elisabet Brolin motiverar ett rejält uppsving vad gäller fasta tjänster. Partiet vill att max 10 procent i Solnas äldreomsorg ska gå på timmar.

– Vi avsätter 6,5 miljoner extra till äldreomsorgen jämfört med blågröna, säger hon.

Komplex fråga

Endast ett av Solnas boenden är kommunalt, cirka halva hemtjänsten. Men Elisabet Brolin anser att Solna bör kunna ställa krav på privata aktörer även när det gäller anställningsformer.

Nämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) menar att frågan är komplex.

Merparten på heltid på kommunala Skoga med 120 anställda, skulle kunna innebära mindre attraktiva scheman med både kvälls- och helgpass, eftersom boendet skulle bli överbemannat på dagtid.

Alla vill heller inte jobba heltid, påpekar han.

– Självklart vill jag också ha ned andelen timanställda, men man måste hålla fler tankar i huvudet samtidigt.

De flesta nöjda

Kostnadsfrågan är en annan del.

– Socialdemokraternas 6,5 miljoner räcker inte på långa vägar för att komma ned till 10 procent. Det är varmluft. För det skulle kräva ett rejält tillskott i budget.

Samuel Klippfalk uppger att "heltidsresan", vilken syftar till fler på heltid, påbörjats på Skoga. Han lyfter också att Solna är i topp vad gäller kontinuitet i hemtjänsten och att de flesta är nöjda.

– Senaste brukarundersökningen visar mer än 90 procent nöjdhet i den kommunala äldreomsorgen.