Denna sommardag ekar Maltesholmsbadet tomt på badgäster. I stället är badstranden full av kanadagäss – och deras avföring.

Stockholms stad avråder från bad på den östra sidan av badet hela sommaren. Det på grund av ecolibakterier och intestinala enterokocker, vilket vi rapporterat om tidigare i sommar. På den västra delen av stranden är det däremot fritt fram att bada.

"Svårt att veta"

Britt Thulin sitter på en bänk en bit ifrån strandkanten. Hon brukar bada med sina vänner på den västra delen av stranden, men i år tycker hon att informationen från staden kring vattenkvaliteten har varit knapphändig. Vid ett tillfälle informerade en skylt om badavrådan på västra stranden, samma dag som vattenproverna hade utmärkt vattenkvalitet där. Det visade sig att skylten skulle sitta på östra stranden.

– Det är dåligt med information, det är svårt att veta vad som gäller, säger Britt.

När Mitt i besöker badet finns det däremot inga skyltar om otjänligt vatten eller avrådan från bad på varken östra eller västra sidan.

Den nya lekplatsen som invigdes så sent som i våras är tom.

– De rustar upp, men de ser inte till att går att bada, säger Britt Thulin.

Skyltar på fel plats

Annelie Björsell, parkingenjör i Stockholms stad, förklarar att de inte kan ha informationsskyltar uppe när vattenkvaliteten är okej, vilken den stundtals är på östra sidan. Det trots att bad nu avråds hela sommaren. När Mitt i pratar med henne är kvaliteten godkänd.

– Men jag personligen skulle inte bada där då det fortfarande är halter i vattnet även om de inte är för höga, proverna går upp och ner hela tiden, säger hon.

Staden provtar vattnet regelbundet, och så fort vattnet blir underkänt sätts skyltar upp. Annelie Björsell medger att skyltar hamnat på fel plats, som Britt vittnade om, men ett problem är också att skyltarna rivs ner.

Dålig vattenkvalitet är ett återkommande problem i Maltesholm. Källan till föroreningarna är däremot oklar, vilket gör att staden i nuläget inte kan vidta några åtgärder annat än att fortsätta provta vattnet.

– Vad halterna beror på finns det inget svar på, tyvärr. Gässen kan vara en bråkdel utav det, men det här är något som är i vattnet. Det har gjorts flera utredningar och felsökts men man har inte hittat orsaken bakom.