Längs med Garagevägen vill Svenska Bostäder bygga 80 hyresrätter i två långsmala lamellhus på fem våningar. Men när Mitt i kollar med stadsbyggnadskontoret och Svenska Bostäder kärvar projektet.

Svenska Bostäders projektkoordinator Bengt Rehn svarar att någon byggstart ännu inte är i sikte. Höga priser för att bygga liksom högre räntor är en hämsko.

"Mycket, mycket tuffare"

"För att kunna byggstarta planer så krävs att den ekonomiska kalkylen går ihop. Med de kraftigt stigande priserna är det mycket, mycket tuffare", skriver Bengt Rehn i ett mejl till Mitt i.

Mitt emot ligger SL:s tågdepå. Planerna byggde tidigare på att de skulle kunna ha parkeringar på trafikbolagets mark. Den idén gick inte i lås vilket också påverkar ekonomin och byggstart.

– Vi utreder fortfarande frågan. Det handlar nu om underjordiskt parkeringsgarage, och om det går att komplettera med markparkering på Svenska Bostäders tomträtt, säger Britta Josephson, projektledare på exploateringskontoret.

De hus som planeras mitt emot SL:s tågdepå i Hammarbyhöjden påminner lite om Stockholmshusen som byggts i Rågsved. Men husen som planeras i Hammarbyhöjden är på visionsbilden en våning högre och har balkonger.

De hus som planeras mitt emot SL:s tågdepå i Hammarbyhöjden påminner lite om Stockholmshusen som byggts i Rågsved. Men husen som planeras i Hammarbyhöjden är på visionsbilden en våning högre och har balkonger.

Sacharias Källdén

600 bostäder

Även mellan Kärrtorps IP och Bagarmossen finns planer på Stockholmshus. Cirka 600 bostäder planeras, varav 400 bostäder som hyresrätter i form av Stockholmshus med Svenska Bostäder som byggherre.

Ett förslag på detaljplan gick ut på samråd 2017 där både privatpersoner och myndigheter fick tycka till, men efter redogörelsen av de inkomna synpunkterna har det dröjt att komma fram till nästa steg. Bland annat eftersom skyfallsutredningar visat att två kvarter inte går att bygga. Platserna får i stället hjälpa till att ta hand om vatten vid skyfall.

– Någon gång efter sommaren tänker vi att ett nytt förslag kan gå ut på granskning, säger Sandra Öhrström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Vid byggande av Stockholmshus fanns fram till årsskiftet 2021/2022 möjlighet att ta del av ett statligt investeringsstöd som skulle ge upp till 30 procent lägre hyror. Det var dock aldrig aktuellt för Garagevägen, eftersom hyresnivån där skulle bli för hög för att få stödet.