Sedan 2016 har det planerats för att nya bostäder vid korsningen Fafnerstigen och Vendevägen. Lika länge har grannar protesterat mot planerna, och lyckats få kommunen att backa på flera punkter.

Nu gör kommunen ett nytt försök – men grannar i området är fortsatt kritiska.

– Vi är inte emot att man bygger. Men istället för att bygga så stort. Få det att smälta in i området, det är inte svårt, säger danderydsbon Karsten Husberg.

Radhus och lägenheter

Det planeras både för radhus vid Fafnerstigen och ett lägenhetshus i korsningen och ett mot Vendevägen, totalt 35 lägenheter.

– Man bygger ju mer eller mindre ett helt nytt kvarter här, säger grannen Peter Scheifert.

En del av beslutet är ett principavtal om att sälja en del av kommunens mark till fastighetsägaren som vill bygga.

Bocander: "Vi är lyhörda"

Kommunstyrelsen ordförande, Hanna Bocander (M) tycker att planen är bra.

– Ja, i det stora hela. Men det är inte en klar plan ännu. Den kommer bearbetas. Jag är glad att vi kan gå vidare i det här.

Ni har nu gjort tre "Start PM". Har ni inte gjort fel då från början?

– Nej, vi är i processen att vara lyhörda. Det här att vara lyhörda, göra rätt. Sedan kommer aldrig alla bli helt nöjda. Men här har vi verkligen försökt.

Hon menar att det passar in i villastaden.

– Ja, det är precis det man gör. Vi tar bort verkstäder och skapar bostäder som rimmar väl med villastaden, i små volymer.

– Man har dragit ned på volymerna ordentligt och har fortsatt dialog. Det här är fortfarande i ett tidigt skede, och kan ändras, säger Hanna Bocander (M).

"Ett rimligt förslag"

Grannarna Karsten Husberg, Michael Billow och Peter Seifert bor intill där det ska byggas. De visar runt i området och visar hur planerna hade kunnat vara bättre:

Att det planerade lägenhetshuset begränsas till tre våningar samt att antalet tvåvånings radhus minskas till 8 istället för 14. Det skulle passa bättre in i villastaden, menar de.

– Lägg fram ett förslag som grannarna tycker är rimligt, helt. Det har överhuvudtaget inte funnits något intresse från kommunen när vi hört av oss, säger Michael Billow.

De är även kritiska mot kommunens hantering.

– Det här blir ett nötande av oss grannar. Vi vill ju inte hålla på så här. Hur länge skall vi orka hålla på och arbeta mot kommunen, en konstruktiv dialog hade ju varit att föredra, säger Peter Seifert.

Vill bygga 2025

Den 3 oktober sammanträder kommunstyrelsen för att fatta beslut om nytt "Start PM". Efter det påbörjas en ny detaljplan för området, och 2025 är planen för det första spadtaget.