Polisen listar sedan 2015 områden i Sverige som där kriminella inverkar på lokalsamhället. Ett 60-tal orter pekas ut som utsatt område, riskområde och – den allvarligaste kategorin – särskilt utsatt område.

De särskilt utsatta områdena kännetecknas av en hög koncentration av kriminella, hot och våld mot vittnen sker systematiskt och polisen har ofta svårt att fullfölja sitt arbete i området.

Hela listan inte offentlig

Listan uppdateras vartannat år och nästa förändring sker om drygt en månad. Men redan nu kan Sveriges Radio Ekot alltså avslöja att tre nya områden hamnar på listan.

Fisksätra och Grantorp/Visättra i Flemingsberg klassas som utsatta områden. Valsta i Sigtuna kommun bedöms som ett riskområde.

Listan hjälper polisen att prioritera sina resurser i arbetet mot organiserad brottslighet och Mats Löfving, länspolismästare menar att listan bekräftar lägesbilden de har.

–Lokal polis arbetar sedan länge i dessa områden, tillsammans med exempelvis kommunerna, och det har gett oss ett bättre kunskapsläge om problemen.

Rapporten använder polisen i Stockholm för att bestämma hur de ska prioritera sina insatser.

– Det är ett bekymmersamt läge och det krävs att alla gör sitt för att vända utvecklingen.

https://www.mitti.se/nyheter/oppen-droghandel-i-fisksatra-kan-ge-nacka-fler-poliser/repujn!hnpzumBRvi7QXzYL02RQXg/

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-polisens-nya-lista-over-utsatta-omraden-i-stockholm/repseE!ooTYVCKsmSqJ1s9dImgMEw/

I övriga landet har man kunnat konstatera att vissa områden inte längre klassas som utsatta, exempelvis i Göteborg. På grund av att tre nya områden tillkommer i Stockholm så får man ungefär samma antal på nationell basis.

Befolkningsmängden i de utsatta områdena är omkring 550 000 personer, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning vid den senaste mätningen.