Har det känts trångt på pendeln den senaste tiden? Måste du springa till korta tåg som stannar mitt på perrongen, trots att det är rusningstrafik?

Helt korrekt. Tågoperatören MTR har sedan början på november haft ett ovanligt stort antal tåg tagna ur trafik på grund av tekniska problem. Vagnarna räcker helt enkelt inte till.

En utmanande situation

MTR skulle behöva ungefär tio ytterligare fungerande tåg för att kunna leva upp till SL:s beställning. Detta är idag ett större problem än lokförarbristen, som är på väg att lösa sig, sedan allt fler nyutbildade förare nu kommit ut i tjänst.

Så långt det går styr man de korta tågen till tider då antalet resenärer är som lägst, berättar Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen

– Men eftersom ett och samma fordon går i ett så kallat omlopp och kör många olika avgångar är det långt ifrån alltid möjligt, säger han.

Det blir trångt på tågen när vagnarna fastnar på verkstan.

Det blir trångt på tågen när vagnarna fastnar på verkstan.

Stefan Källstigen

Han beskriver det som "en utmanande situation", med ett extra stort inflöde av trasiga tåg.

– Mycket är väderrelaterat, som till exempel fuktrelaterade elfel, bromsar som fryser ihop och vissa utmaningar med kameror kopplat till snö, säger Niklas Ekström.

Slut i hela världen

Kalle Linder, på facket Sekos verkstadsklubb berättar att fukt tränger in i elsystemet när isen ska tas bort från tågen. Det skulle också behövas fler depåer för att få plats med alla reparationerna, menar han.

Men det stora, långsiktiga problemet är att det saknas komponenter.

– Det råder stor konkurrens om reservdelar och material på världsmarknaden, vilket ger längre leveranstider. Det gör att det uppstår kö i depåerna, säger Niklas Ekström.

Snö och is skapar ovanligt många elfel just nu.

Snö och is skapar ovanligt många elfel just nu.

MTR / Pressbild

Vad gör ni för att lösa det?

– Vi har tillsatt extra resurser genom att låna in verkstadspersonal från tunnelbanan. Vi har också själva börjat tillverka vissa större reservdelar, som boggier, på depån i Hammarby.

En del akuta behov går att lösa genom att tillfälligt flytta komponenter mellan tågen, berättar Niklas Ekström.

– Om ett tåg står avställt för en längre tids underhåll kan vi ta delar därifrån, säger han.