Påhälsningen av kung Bore gick få förbi. Det generösa snöfallet ställde till det rejält i trafiken, vilket föga förvånande väckte somligas frustration.

"Snöröjning under all kritik", skrev en läsare på Mitt i Sundbybergs Facebook-sida.

En annan, cyklande läsare verkade se det mer från den ljusa sidan när snön yrde i cykelbanorna på måndagen.

"Kul att få leka lite", tyckte läsaren.

Även på Sundbybergs stads Facebooksida uttryckte flera personer sin åsikt. Ett återkommande inslag var missnöje över kvaliteten på snöröjningen i Stora Ursvik.

Stadsmiljöchef Tomas Lindvall uppger att staden har fått in "en del" synpunkter i samband med snöfallet.

"Synpunkterna har från medborgarna bland annat handlat om bilar som är parkerade, insnöade och inplogade", skriver han i ett e-brev till Mitt i.

Samtidigt upplever Tomas Lindvall förståelse för de utmaningar som snövolymerna förde med sig.

Han bekräftar också bilden av att det var särskilt marigt att ta sig fram i Stora Ursvik.

"Det har varit körbart men framkomligheten har varit lite svårare. Framförallt i till exempel Stora Ursvik för trafikanter, med anledning av att arbetsfordon gått sönder och att insatserna därigenom försenats."

Själva arbetsmaskinernas framkomlighet var en annan utmaning när det var som snöigast.

"Snön är tung och i en tät stad finns det endast begränsat med utrymme att lägga snön efter plogning", skriver Tomas Lindvall.