Färgarplan ligger vid Tengdahlgatan och Barnängsgatan nära Vitabergsparken. Redan 2015 godkände stadsbyggnadsnämnden ett start-PM för nybygge.

Platsen markanvisades till byggherren Folkhem, vars plan var tre punkthus i trä i 4–9 våningar, totalt 53 bostadsrätter. Sedan dess har inte mycket hänt. En av anledningarna är att Folkhem genomgått ett ägarbyte.

– Sedan är det alltid komplext med projekt i innerstaden. Vi har fått följa utvecklingen av området i stort och har i dagsläget en bra dialog med staden, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef vid Folkhem.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-alla-byggen-du-bor-ha-koll-pa/repuam!BXXoSrCgc@hGImgDOR8fjA/

Byggtekniska utmaningar

Folkhem har även byggt liknande trähus i Hagastaden. Anna Ervast Öberg menar att de har lärt sig mycket av det projektet, vilket hjälper dem ta fram ett bättre förslag för Färgarplan.

– Det finns många byggtekniska utmaningar, och vi behöver vara säkra på att det förslag vi tar fram också går att genomföra.

I slutet av augusti tog exploateringsnämnden beslut om att fortsätta utreda projektet.

Det som bland annat återstår för stadens del är att reda ut hur ledningar på platsen ska dras om och vart befintlig återvinningsstation, elnätsstation och parkeringsplatser ska flyttas.

Eventuell byggstart beräknas ske tidigast 2024. Staden räknar i nuläget med att sälja marken för 168 miljoner kronor.