Funderar du på vilket parti som ska få din röst? Ta del av toppnamnens svar på en rad stora frågeställningar. Foto: Mitt i

Toppnamnen till fullmäktige ger besked i valfrågor

Ta del av Mitt i:s valenkäter med samtliga partiers toppkandidater till kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Se vad politikerna tycker i frågor om trygghet, valfrihet, kommunens utveckling samt hur de vill värna natur och landsbygd.

  • Publicerad 20:09, 10 sep 2022

#1 – Hur stor valfrihet ska den individuella medborgaren ha rätt till?

Med några få dagar till demokratins absoluta högtidsdag så ska vi närma oss en sista och central valfråga, den om valfrihet. Hur resonerar föräldrar om skolval? Varför väljer vissa friskolor och andra kommunala skolor?

Hur resonerar kommunens politiker kring frågan om valfrihet? Lagom till valdagen ställer vi en sista och central valfråga till samtliga toppnamn i fullmäktige: Hur stor valfrihet ska den individuella medborgaren ha rätt till?

Läs mer här

#2 – Hur ska Upplands-Bro växa?

Antalet Upplands-Brobor blir fler och byggprojekten runt om i kommunen är omfattande. En fråga vi ställt till partiernas toppnamn inför det stundande valet i Upplands-Bro är: Hur ska Upplands-Bro växa?

Läs mer här

#3 – Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Uppland-Bro?

Trygghetsfrågan är högt på dagordningen i Upplands-Bro. Under mandatperioden som varit har en rad åtgärder vidtagits för att öka tryggheten i kommunen. Men vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Uppland-Bro? Toppnamnen i valet till kommunfullmäktige svarar.

Läs mer här

#4 – Hur ska ni värna Upplands-Bros natur och landsbygd men samtidigt välkomna nya kommuninvånare?

Innan sommaren klubbades planerna för området Säbyholm. Här ska 140 nya bostäder och en badplats växa fram. Det här stod klart efter att en majoritet av politikerna röstat för en ny detaljplan för området.

I samband med att denna nyheten blev känd fick politikerna svara på ännu en enkätfråga.

Läs mer här

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28