När höstterminen börjar är fem tjänster bortplockade från Hammarbyskolan norra och sex tjänster från Skarpnäcks skola. Här har ekonomin pekat mot stora underskott.

De två skolorna tillhör de 16 kommunala grundskolor i Stockholms stad som enligt en rapport tidigare i år skulle gå över sin budget, även med hjälp av eventuellt sparade pengar.

Inflation slår mot skolorna

Den för de flesta numera väl bekanta inflationen har gett ökade kostnader.

– Ökade sociala avgifter, till exempel för pensionsavsättningar, och inflationen i stort är den främsta förklaringen till underskottet. Sedan kommer löneökningar ovanpå detta, säger Henrik Ahlberg som är rektor på Skarpnäcks skola.

För att minska underskottet har skolan sagt upp tjänster.

– Det är ytterst tråkigt, säger han.

Henrik Ahlberg berättar att det handlar om två elevassistenter på mellanstadiet och fyra tjänster på anpassad grundskola. På den anpassade grundskolan slopar skolan planen på att utöka organisationen med en grupp.

– Vi låter de eleverna som skulle till den nya gruppen, gå in i befintliga grupper som blir något större, säger Henrik Ahlberg som dock är hoppfull om att skolan efter att ha skruvat på organisationen kommer att fungera väl.

Underskott ska hämtas in

Enligt Ahlberg pekar ekonomin trots bantad personalstyrka under höstterminen mot underskott på cirka 2 miljoner vid årets slut. Men nästa år kommer neddragningen få genomslag för ett helt år och då räknar rektorn med att minusresultatet tas igen.

På Hammarbyskolan norra pekar ekonomin vid årets slut i nuläget mot ett underskott på cirka 2,4 miljoner. Tidigare i år pekade resultatet mot ett underskott på sex miljoner enligt rektorn Therese Hemmälin. Skolans personalstyrka bantas därför med fem tjänster.

"Det har berört IT, vaktmästeri, visstidsanställningar på fritids och lärartjänster", skriver Therese Hemmälin i ett mejl till Mitt i.

Hammarbyskolan norra räknar i juni fortsatt med ett underskott på över 2 miljoner kronor, trots besparingar.

Hammarbyskolan norra räknar i juni fortsatt med ett underskott på över 2 miljoner kronor, trots besparingar.

Anders Björklund

Även hon tror på en väl fungerande skola i höst.

Men även de andra skolorna i Hammarby-Skarpnäck drar åt svångremmen och håller hårt i plånboken. Den ekonomiska rapporten för årets första månader pekade exempelvis på underskott för både Bagarmossens skola och Björkhagens skola om det inte vore för att skolorna har besparingar att ta av.

"Vi kommer minska organisationen med ett antal tjänster för att anpassa den med ett mål att ha en budget i balans 2024", skriver Mats Strandler, rektor på Björkhagens skola i mejl till Mitt i.