När höstterminen börjar är tre tillsvidaretjänster bortplockade på Bäckahagens skola och många visstidsanställningar avslutade. 

– Det blir färre vuxna i klassrummen, vilket är jättetråkigt, säger Sabine Albertson, rektor på Bäckahagens skola.

I maj beslutade staden att skjuta till 77 miljoner extra till de kommunala grundskolorna på grund av det ekonomiskt svåra läget.

– Extrapengarna gör lite skillnad, men inte så mycket som skulle behövas. I stället för att ta bort fyra fasta tjänster blir det tre som avslutas, säger Sabine Albertson.

Bäckahagen tillhör de 16 kommunala grundskolor i Stockholms stad som i samband med den ekonomiska rapporten för årets första månader skulle gå över sin budget, även med hjälp av eventuellt sparade pengar. Där finns även Hagsätraskolan, Bandhagens skola och Årstaskolan. Rapporten gjordes dock innan det blev klart med de extra miljonerna.

Sabine Albertson tror att Bäckahagen i och med de extra resurserna klarar sig från att göra minusresultat inför 2024.

Bandhagens skolas rektor Pia Nyström skriver i ett mejl att de tillkomna pengarna täcker en ganska liten den av de kostnader som tillkom i år, cirka en sjättedel.

"Så vi fortsätter vårt anpassningsarbete", skriver hon. 

"Brist på kontinutet"

Britt-Marie Selin är ordförande i fackförbundet Sveriges Lärare Stockholm. Hon säger att det ekonomiska tillskottet från staden bidrar till att "de röda siffrorna inte blir lika röda" men att det är långt ifrån tillräckligt.

– Det kommer att bli en brist på kontinuitet i klassrummen, på personer som är väl insatta i verksamheten och eleverna, säger Britt-Marie Selin.