I år får personal gå från 35 grundskolor och 12 gymnasieskolor i Stockholm, enligt fackförbundet Sveriges Lärare. I Enskede-Årsta-Vantör drabbas bland annat Årstaskolan, Bandhagens skola och Bäckahagens skola hårt. Skolorna har kommit olika långt i den fackliga processen.

Från Bäckahagen försvinner fyra fasta tjänster, enligt rektorn Sabine Albertson. Även visstidsanställningar påverkas.

Drabbar klassernas storlek

Sparkraven kommer att drabba klassernas storlek och möjligheten att dubbelbemanna lektioner.

– Tidigare har ekonomin tillåtit det och vi har kunnat ha mindre klasser. Nu kommer vi att behöva slå ihop dem, säger Sabine Albertson.

Hennes oro handlar bland annat om elevernas resultat, särskilt niornas.

– Jag känner också oro för arbetsmiljön för både elever och lärare – vi är vana vid att ha många närvarande vuxna, även på raster och i korridorer, säger Sabine Albertson, som betonar att hon och medarbetarna kommer att ha elevernas bästa i fokus och göra det vi kan för att lösa situationen.

Något alla skolor Mitt i pratar med vill vara noga med att understryka.

Även från Årstaskolan försvinner fasta tjänster, men med hänvisning till att fackliga förhandlingar pågår kan rektorn Kalle Enström inte säga något antal. Prognosen hittills är att Årstaskolan kommer att gå så pass mycket minus i år så att det inte täcks upp av reserverna i skolans fond på 4,8 miljoner kronor.

– Var det kommer att landa i slutet av året vet vi inte än. Vi ser över vår organisation och kommer bland annat behöva skära ner på kostnaderna för vikarier. Vi jobbar igenom det nu på skolan för att det inte ska drabba elever och personal, säger Kalle Enström.

"Måste anpassa"

Pia Nyström är rektor på Bandhagens skola. Där är sex visstidstjänster, framför allt elevassistenter, berörda av sparkraven.

– De upphör i juni. Vi planerar även att inte utnyttja två vikariat. Så ser det ut, våra sparade pengar täcker tyvärr inte vårt underskott och vi måste anpassa organisationen utifrån de resurser vi har. Det är oundvikligt, säger Pia Nyström.

Oundvikligt är också att en ekonomi som inte går ihop skapar oro.

– Både hos oss och bland föräldrar som hör och läser om det här. Vi vill ju satsa. Men samtidigt har vi ett väldigt bra och välutbildat kollegium, och jag vet att vi alla kommer att göra vårt bästa för att fortsätta utveckla vår verksamhet.

Från fackets sida pekar man på att neddragningarna leder till stora kvalitetsförsämringar.

– Så blir det när lärare försvinner, säger Britt-Marie Selin, ordförande på Sveriges Lärare.

Under tisdagen kom beskedet från majoriteten i staden att Stockholms skolor kommer få 102 miljoner kronor i stöd. Det är oklart exakt vad det kommer att betyda för skolorna i Söderort.