Botkyrka

Totalt rör det sig om 98 personer som sökt medlemskap i Socialdemokraterna i Botkyrka sedan den 28 januari till mitten av februari.

– En kombination av att medlemstillströmningen har varit helt exceptionell och att vi sett meddelandet som gått runt att man uppmanas gå med i partiet för att stödja en viss kandidat vid en viss omröstning, säger Åsa Westlund (S), ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län, till radion.

Nya medlemmar är något partiet vanligtvis välkomnar – men inte just nu. Anledningen är den infekterade striden mellan de två läger som uppstått inom partiet sedan den tidigare kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin förlorade medlemmarnas förtroende som partiets gruppledare. Ena sidan menar att det berodde på Östlins ledarskap, medan andra sidan menar att det snarare rör sig om en kupp orkestrerad av företrädare för ABF Botkyrka-Salem.

Överklagats

Nu har det beslutet överklagats av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Marcus Ekman (S) som hotar med att dra ärendet till domstol, rapporterar SVT.

Enligt överklagan strider partidistriktets beslut mot partiets stadgar. Man framhäver också att partiet verkar ha gjort detta ”till synes uteslutande för att man oroar sig för hur dessa nya partimedlemmar ska rösta”.

Den 18 mars håller partiet årsmöte då en ny gruppledare ska väljas.

Ebba Östlin (S) har inte gett upp hoppet om makten i Botkyrka

Maktkampen om Botkyrka står mellan två socialdemokrater på varsin sida av en djup spricka – Ebba Östlin och Emanuel Ksiazkiewicz.

– De drivkrafter som drivit mig är fortfarande de samma, säger Östlin.

Det är inte stora skillnader i sakpolitiken. Både Ebba Östlin och Emanuel Ksiazkiewicz vill stärka det förebyggande arbetet för att få rätsida på kriminaliteten, säkerställa goda skolresultat och förbättra äldreomsorgen ytterligare.

Men det finns en djup spricka mellan de tidigare kollegorna som nu gör upp om rollen som gruppledare för S i Botkyrka och i förlängningen om rollen som kommunstyrelsens ordförande.

Ingen kriminell infiltration

Det var under ett uppmärksammat medlemsmöte i slutet av januari som Ebba Östlin röstades bort av partiets medlemmar. Efter det förekom uppgifter i flera medier om att gängkriminella skulle ha infiltrerat mötet och partiet lokalt.

Partidistriktet i Stockholm tillsatte en utredning som visade att medlemsmötet inte påverkats av kriminella, även om röster i Ebba-lägret har drivit den linjen. Både Ebba Östlin och Emanuel Ksaizkiewicz avfärdar nu en gängkriminell infiltrering.

– Jag kommer aldrig säga att gängkriminella har tagit över Socialdemokraterna i Botkyrka, det har aldrig skett, säger Ebba Östlin.

Ebba Östlin är övertygad att det är företrädare för den lokala ABF-avdelningen som ligger bakom bortröstandet av henne som gruppledare i januari. Andra menar att det rör sig om hennes ledarstil.

Ebba Östlin är övertygad att det är företrädare för den lokala ABF-avdelningen som ligger bakom bortröstandet av henne som gruppledare i januari. Andra menar att det rör sig om hennes ledarstil.

Angie Gray

– Däremot har ABF Botkyrka-Salem varit missnöjda med ett beslut som kommunen fattat och bestämt sig för att byta ut ledarskapet, och då troligen till en ledning där gränsen mot kriminella krafter inte är lika skarp. De skapade en S-förening i syfte att samla och rekrytera medlemmar för att byta ut mig, det är vad jag ser har hänt.

Beslutet hon talar om fattades i början av 2022. Då valde Mittenmajoriteten under Östlins ledning att abrupt stänga ABF Botkyrka-Salems fritidsverksamheter. Anledningen var att kommunledningen fått nys om oegentligheter i verksamheten. En extern rapport kom bland annat fram till att äldre kriminella vistats på fritidsgårdarna.

”Hennes egna race”

Men beslutet och rapporten har ifrågasatts av ABF. Många av kritikerna i ABF är också medlemmar i Socialdemokraterna. Men Emanuel Ksiazkiewicz menar att ABF-konflikten inte var huvudorsaken till att Ebba Östlin röstades bort. Det handlade i stället om hennes ledarskap.

– Det har varit för mycket av hennes egna race. Jag tror inte på att en stark man eller kvinna. Ett lag är alltid starkare än ett jag. Det är klart att man i rollen som kommunstyrelsens ordförande och gruppledare måste kunna fatta tuffa beslut, men då måste man jobba med förankring och stöd bakom beslutet. Då blir det bra – det är jag övertygad om, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Ebba Östlin tycker inte att det är konstigt att hennes ledarskap kritiseras.

– Efter sju år som kommunstyrelsens ordförande lär det vara många som har åsikter om mitt ledarskap. Jag har gjort fel, rättat till dem och i efterhand insett att det finns bättre sätt att göra saker på. Den resan tror jag alla ledare gör. Men jag konstaterar att den här frågan inte lyfts förrän ABF-frågan låg på bordet. I samband med och efter stängningen av fritidsgårdarna gjordes många försök att pressa mig, både att ändra beslutet och att lämna mitt uppdrag. När det inte gav effekt så valde man i november att kritisera mitt ledarskap. De få som nu är högljudda kritiker röstade så sent som den 22 oktober fram mig till gruppledare, säger Ebba Östlin.

Inför omröstningen om ny gruppledare har fyra föreningar nominerat Emanuel Ksiazkiewicz medan två föreningar och två utskott nominerat Ebba Östlin.

Kärlek strömmade in

Men det har inte varit självklart – för varken Ebba eller Emanuel – att ställa upp och kandidera till posten som gruppledare för partiet. Ebba Östlin såg posten som kommunstyrelsens ordförande som ett avslutat kapitel när hon lämnade Hallunda folkets hus efter det omtumlande mötet i januari.

– Jag började fundera på vad jag ska göra i nästa kapitel när många började höra av sig – flera partimedlemmar och Botkyrkabor som röstat på mig. Först var det mest värme och kärlek som strömmade in, sen desto fler frågor om jag kan tänka mig att stå till förfogande. Efter många diskussioner hemma landade jag i att jag inte är färdig. De drivkrafter som drivit mig under 7-12-20 år i Botkyrkapolitiken är fortfarande de samma och det finns fortfarande mycket jag kan bidra med och på valdagen förra året gav väljarna mig det förtroendet, säger Ebba Östlin.

För Emanuel Ksiazkiewicz var det stödet inom partiet som fick honom att ställa upp.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunalråd i Botkyrka, utmanar Ebba Östlin om makten.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunalråd i Botkyrka, utmanar Ebba Östlin om makten.

Albin Tingstedt

Vill överbrygga sprickan

En sak är Ebba Östlin och Emanuel Ksiazkiewicz överens om. Det är den socialdemokratin som ska bli den helande kraften för det splittrade partiet – och en respekt för resultatet av medlemsomröstningen i mitten av mars.

– Förlorar jag den 18 mars så förlorar jag och då har jag bara för avsikt att sitta kvar i fullmäktige eftersom jag är folkvald, säger Ebba Östlin.

Emanuel Ksiazkiewicz:

– Vi lovade varandra att vi skulle föra dialog för att säkerställa att vi hittar ett lag som funkar. Om Ebba blir återvald får vi sätta oss ned och diskutera formerna kring hur det ska funka eller inte.

Jag har gjort fel, rättat till dem och i efterhand insett att det finns bättre sätt att göra saker på.

Väljs av kommunfullmäktige

När Botkyrkas socialdemokrater samlas till årsmöte den 18 mars ska de välja en ny gruppledare.

Enligt överenskommelsen mellan de styrande partierna S, L, C, MP och KD är det en politiker från just S som får axla rollen som kommunstyrelsens ordförande, något som partiet själva har beslutat tillfaller gruppledaren.

När Socialdemokraterna har valt en gruppledare och därigenom ett förslag till ny ordförande i kommunstyrelsen är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Källa: Mitt i

Efter medlemsmötet i slutet på januari när Ebba Östlin (S) röstades bort som gruppledare för partiet har hon rensat i garderoben och beställt kakel till badrummet – men också landat i beslutet att åter ställa upp för omval till gruppledare efter ett stort stöd från partimedlemmar och Botkyrkabor.

Efter medlemsmötet i slutet på januari när Ebba Östlin (S) röstades bort som gruppledare för partiet har hon rensat i garderoben och beställt kakel till badrummet – men också landat i beslutet att åter ställa upp för omval till gruppledare efter ett stort stöd från partimedlemmar och Botkyrkabor.

Angie Gray

Därför klamrar sig Östlin (S) fast vid makten

Slutspurt i maktkampen: Emanuel Ksiazkiewicz ställs mot Ebba Östlin som hoppas på stärkt förtroende