De tillfälliga lokalerna hamnar bakom Asplundska huset på Odengatan 59.

Biblioteket kommer framför allt att fokusera på barn och ungdomar, men det går också att hämta reserverade böcker och låna datorer.

– Barn och unga prioriteras eftersom de är vår viktigaste målgrupp. Ett mindre antal dagstidningar och en nyhetshylla med aktuell vuxenmedia kan också komma att erbjudas, säger stadsbibliotekarien Daniel Forsman.

Framtidens barn

Många märkte att öppettiderna minskade i början av året och på midsommarafton stänger blioteket till slut för de stora renoveringsarbetena. Efter flera års diskussioner togs så beslutet i maj, en månad före stängning.

Byggnade har varit eftersatt länge, bland annat måste vatten- och värmesystem bytas. Men den största förändringen blir satsningen på barn och unga. Den helt nya avdelningen för barn upp till sju år byggs under rotundan, medan en nyinrättad avdelning för äldre (13-20 år) flyttas upp till en sal med bättre insyn.

Till årsskiftet ska hela Stadsbiblioteket vara tomt. Det mesta flyttas till stadsarkivet vid Liljeholmskajen men boktitlar som är unika går att reservera på andra bibliotek. Kulturförvaltningen har fått 4 miljoner kronor för finansiera flytten.

Vad hela renoveringen kostar har staden sekretessbelagt på grund av upphandlingsskäl.

Hundratals miljoner

2019 bestämde kommunfullmäktige att satsa 260 miljoner kronor på upprustningen av biblioteket och basarerna. Det steg till 300 miljoner på grund av att byggnaden var i sämre skick än man först trott. Tanken är att det hela ska stå klart till slutet av 2027, lagom till 100-årsjubileet.

Planen är att öppna ersättningsbiblioteket någon gång under hösten.

Stadsbiblioteket stänger i tre år

I sommar stänger Stadsbiblioteket för renovering. Det öppnar igen 2027 med en stor barnavdelning och nya ytor för besökare.

När det öppnade var det Europas – och kanske världens – modernaste bibliotek. Men inför hundraårsjubileet måste en av Stockholms stora pärlor rustas upp.

El- och vattenledningarna i Stadsbiblioteket är slutkörda och måste bytas. Öppettiderna till de trötta lokalerna har redan minskats och vaknar inte till förrän man bläddrar till slutet av juni 2027 i kalendern på bibliotekets hemsida.

– Planen är att Stadsbiblioteket stängs helt i sommar, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Renoveringarna har diskuterats i runt 20 år och det har funnits gott om idéer. Det formella beslutet väntas tas först i maj men biblioteket får en stor avdelning för barn och ungdomar under Rotundan. Ytorna för programverksamhet blir större och kaféet flyttas.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie vid kulturförvaltningen i Stockholms stad.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie vid kulturförvaltningen i Stockholms stad.

Privat

Över 300 miljoner

Under tiden flyttas verksamheten till andra bibliotek och ett mindre tillfälligt bibliotek med fokus på barn ska öppnas. Kulturförvaltningen har ansökt om 3 miljoner kronor och letar en lokal på Norrmalm.

– Alla böcker och all inredning måste evakueras. Beståndet kommer att magasineras, de titlar som är efterfrågade ska kunna lånas och beställas till något av stadens alla bibliotek, säger Daniel Forsman.

Underhållsarbetena har redan pågått i fyra år. Bland annat har tillgängligheten förbättrats och i vår öppnar de sista två basarerna med McDonalds och Falafelkungen mot Sveavägen igen.

Före pandemin stod Stadsbiblioteket för drygt 25 procent av Stockholm stadsbiblioteks totala besök och antalet lånade böcker men det har påverkats av arbetena, enligt Daniel Forsman.

I en tidigare utredning bedömde fastighetskontoret att den totala utgiften för hela projektet kommer att landa på över 300 miljoner kronor.

– Det är ett omfattande renoverings- och utvecklingsprojekt som planeras. Vi kommer att göra det mesta av de medel som finns tillgängliga, säger Daniel Forsman.

Alla böcker och all inredning måste evakueras.

Dagstidningar flyttas

2023 hade Stadsbiblioteket drygt 595 000 besökare av totalt 4,5 miljoner.

Totalt gjordes drygt 485 000 lån (nästan 169 500 av dem var omlån).

Det finns runt 380 000 volymer på Stadsbiblioteket. varav cirka 150 000 står i magasin och 230 000 på öppen hylla.

De flesta dagstidningarna har flyttats till Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen. Kvar på Stadsbiblioteket finns Aftonbladet, Dagens industri, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.  

Använd entrén mot Odengatan.

Källa: Stockholms stad

Snart stängs portarna.

Snart stängs portarna.

Pekka Pääkkö

Stadsbiblioteket stänger i tre år

Letar nya lokaler på Norrmalm ✔ ”Böcker och inredning evakueras” ✔ McDonalds öppnar snart